Tibb Mehdi Azər

Mədəniyyət və incəsənət ixtisas qrupu üzrəMədəniyyət və incəsənət ixtisas qrupu üzrə
Mehdi Azər
17.66 Kb. 1
oxumaq
Мянимсямя эюстяриcиляри барядя кафедраnın айлыг мялуматы 2014/2015-ci тядрис илинин “yaz” семестриндя «СTvə mks» факцлтясининМянимсямя эюстяриcиляри барядя кафедраnın айлыг мялуматы 2014/2015-ci тядрис илинин “yaz” семестриндя «СTvə mks» факцлтясинин
«СTvə mks» факцлтясинин 304a3 груп тялябяляри фянни цзря програмы мянимсямя эюстяриcиляри. Mehdi Azər
19.11 Kb. 1
oxumaq
Ərbаycаn RespublƏrbаycаn Respubl
Mehdi Azər
151.45 Kb. 1
oxumaq
A. M. Paşayev. RedaksiYAheyəTİA. M. Paşayev. RedaksiYAheyəTİ
Mehdi Azər
8.95 Mb. 22
oxumaq
T Ü r k o L o g I y a №3 2015T Ü r k o L o g I y a №3 2015
Moskvada «Sintaktik paralelizm (\"Kitabi Dədə Qorqud\" dastanlarının dili üzrə)» adlı. Mehdi Azər
254.83 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə