Tibb Freydizm

Psixologiyaning predmetiPsixologiyaning predmeti
Assotsiatsiya psixik hodisalar o`rtasidagi aloqa bo`lib, u aniq qonunlar asosida shakllanadi. Freydizm
31.25 Kb. 1
oxumaq
MÖvzu fəLSƏFƏ onun predmeti, problem dairəsi və CƏmiyyəTDƏ roluMÖvzu fəLSƏFƏ onun predmeti, problem dairəsi və CƏmiyyəTDƏ rolu
Sonralar xüsusi elmə və ic-timai şüur formasına çevrilmiş fəlsəfə gerçəklikdə baş verən proses və qanunuyğun-luqların mahiyyətinin öyrənilməsində insana yaxından köməkçi olmuşdur. Freydizm
226.61 Kb. 11
oxumaq
AŞİQLİK ŞƏRİƏTİ Ustad Əli Şəriətinin fikirləri və hikmətli kəlamlarıAŞİQLİK ŞƏRİƏTİ Ustad Əli Şəriətinin fikirləri və hikmətli kəlamları
Sənəti Səni axtarmağa göndərdim, hələ də tapa bilməyib Səni. Eşqi də onun ardıyca yolladım, hələ də boş-boş gəzir. Gözəlliklər sənin izini tapmağa çalışır və hələ də tapa bilmir. Freydizm
73.16 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə otağı/Cədvəl Konsultasiya vaxtı PrerekvizitlərMühazirə otağı/Cədvəl Konsultasiya vaxtı Prerekvizitlər
Dərsdə keçirilən mövzu ilə əlaqədar hissələri izah etmək, verilən ədəbiyyatı oxumaq, movzu ilə əlaqədar suallara cavab vermək lazımdır. Grup içi müzakirələrdə fəal iştirak etmək, verilen tapşırıqları yerinə yetirmək əsasdır. Freydizm
Mühazirə 66.5 Kb. 1
oxumaq
Robert B. Rey. \"Postmodernizm nədir?\" Tərcümə və qeydlər: Məsiağa MəhəmmədiRobert B. Rey. "Postmodernizm nədir?" Tərcümə və qeydlər: Məsiağa Məhəmmədi
Modern" sözü özünün işlək və adi mənasında "müasir" anlamını verdiyi üçün "postmodernizm" istilahı lap əvvəldən elmi-fantastik hekayələrin kəlmələri kimi xəyali təsir bağışlayır. Freydizm
118.5 Kb. 1
oxumaq
B axiş Testlər /2702#01#Y15#01qiyabi/kəsir/Baxış t est : 2702#01#Y15#01 qiyabiB axiş Testlər /2702#01#Y15#01qiyabi/kəsir/Baxış t est : 2702#01#Y15#01 qiyabi
Freydizm
3.01 Mb. 5
oxumaq
İlk eksperimental psixologiya laboratoriyası neçənci ildə yaranmışdırİlk eksperimental psixologiya laboratoriyası neçənci ildə yaranmışdır
Freydizm
117.45 Kb. 1
oxumaq
Тящсил НазирлийиТящсил Назирлийи
I щисся. Фялсяфя: анлайышы, предмети, функсийалары, билик системиндя йери вя ролу. Freydizm
2.91 Mb. 56
oxumaq
MÖvzu. ƏN yeni DÖvr iNCƏSƏNƏTİNDƏ qender münasiBƏTLƏRİMÖvzu. ƏN yeni DÖvr iNCƏSƏNƏTİNDƏ qender münasiBƏTLƏRİ
Z. Freyd psixoanalizinin incəsənətdə rolu. Freydizm
432.06 Kb. 1
oxumaq
SeyiD ƏHMƏd mahmudi باتک مان: آنایدا اب ییانشSeyiD ƏHMƏd mahmudi باتک مان: آنایدا اب ییانش
Freydizm
1.34 Mb. 27
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə