Tibb Asılılıqlar

Ekonometriya” ixtisası üzrə suallarEkonometriya” ixtisası üzrə suallar
Ekonometriya – iqtisadi sistemlər üzrə optimal idarəetmə strategiyalarının qurulmasının riyazi nəzəriyyəsi kimi. Asılılıqlar
17.56 Kb. 1
oxumaq
ƏlaqəLİ suyu olmayan təBİ! MƏSaməLƏRDƏn və onun modeliNDƏn neftin diSTİLƏƏlaqəLİ suyu olmayan təBİ! MƏSaməLƏRDƏn və onun modeliNDƏn neftin diSTİLƏ
Bundan məsamələrin doyması zamanı bəzi sahələr yəqin ki, tamamilə hidro- foblaşmayaraq hidrofil qalır. Asılılıqlar
477.68 Kb. 1
oxumaq
BƏZİ XÜsusiYYƏTLƏRİ M. A. Sultanova Avropa Azərbaycan məktəbinin riyaziyyat müəllimi V. S. ƏliyevBƏZİ XÜsusiYYƏTLƏRİ M. A. Sultanova Avropa Azərbaycan məktəbinin riyaziyyat müəllimi V. S. Əliyev
O şagirdlərin məntiqi mühakiməsinin inkişafında, bir-birinə yaxın elmlərin öyrəndikləri anlayışların dərinləşməsində, eyni materialın müxtəlif fənlərdə təkrarına yol verməməkdə. Asılılıqlar
124 Kb. 1
oxumaq
Ümumi fizika kursunun “Mexanika” bölməsi Fiziklər üçün Maddi nöqtənin kinematikasıÜmumi fizika kursunun “Mexanika” bölməsi Fiziklər üçün Maddi nöqtənin kinematikası
Maddi nöqtənin kinematikası. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Sürət və təcil. Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət. Bərabərdəyişən hərəkət. Əyrixətli hərəkət. Mərkəzəqaçma (normal) və tangensial təcil. Bucaq sürəti və bucaq təcili. Asılılıqlar
64 Kb. 1
oxumaq
İqtisadi riyazi üsullarİqtisadi riyazi üsullar
Elmi-texniki tərəqqinin müasir inkişaf tempi riyaziyyatın iqtisadiyyata tətbiqini genişləndirdiyi kimi, demək olar ki, iqtisadi təhlilin bütün üsulları və növləri üzrə aparılan tədqiqat işləri riyazi metodlara əsaslanır. Asılılıqlar
188.5 Kb. 1
oxumaq
Referat mövzu: Xərclərin təsnifatı və quruluşunun öyrənilməsi Tələbə: Astanov Ruslan Qrup: 636 Kurs: 2Referat mövzu: Xərclərin təsnifatı və quruluşunun öyrənilməsi Tələbə: Astanov Ruslan Qrup: 636 Kurs: 2
Bu baxımdan aqrar bazara çıxarılacaq kənd təsər­rü­fatı məhsulları istehsalı xərcləri daxili və xarici xərclər kimi təs­nif­ləşdirilir. Asılılıqlar
Referat 0.69 Mb. 2
oxumaq
Maye vџ qazlarin hџRЏKЏTЭMaye vџ qazlarin hџRЏKЏTЭ
YrYkYt zamanэ onlarэn sэxэlmadэрэnэ qYbul edYcYk, on­larэ tYєkil edYn hissYlYrin mьxtYlif sьrYtlYrY malik olduqlarэnэ nY­zYrY almayacaq, yalnэz hYcmin verilmiє nцqtYdYki sьrYtlYri ilY ma­raqlanacaрэq. Asılılıqlar
1.87 Mb. 1
oxumaq
MÖvzu logiSTİkanin nəZƏRİ-metodoloji Əsaslari planMÖvzu logiSTİkanin nəZƏRİ-metodoloji Əsaslari plan
Logistikanın tarixi inkişaf mərhələləri onun paradiqması ilə sıx əlaqədardır. Tarixi baxımdan logistikanın dörd əsas. Asılılıqlar
261.5 Kb. 1
oxumaq
Magistratura məRKƏZİMagistratura məRKƏZİ
GİRİŞ. Keyfiyyətin idarə edilməsinin əsasları, onun mahiyyəti və bazar iqtisadiyyatı şəraitində rolu. Asılılıqlar
4.76 Mb. 6
oxumaq
TriqonometriyaTriqonometriya
Köməkçi vasitə kimi triqonometrik funksiyalardan sin, cos, tan, cot, sec və csc tətbiq edilir triqonometrik hesabatlar həmçinin daha mürəkkəb həndəsi fiqurlara (poliqonlar, stereometriyadakı fiqurlar) da tətbiq edilə bilər. Asılılıqlar
50.5 Kb. 1
oxumaq
Economy: problems and practical issuesEconomy: problems and practical issues
Bu məqalədə ölkə iqtisadiyyatı üzrə makroiqtisadi göstəricilərin modelləşdirilməsi və. Asılılıqlar
1.07 Mb. 3
oxumaq
M. mehdiyev, V.ƏHMƏdovM. mehdiyev, V.ƏHMƏdov
Cari məqalədə ölkə iqtisadiyyatı üzrə makroiqtisadi göstəricilərin modelləşdirilməsi. Asılılıqlar
0.59 Mb. 3
oxumaq
Xülasə Tədqiqatın məqsədi məqsədimiz dövlətin fiskal siyasət alətlərinin xidmət sekXülasə Tədqiqatın məqsədi məqsədimiz dövlətin fiskal siyasət alətlərinin xidmət sek
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: mənfəət vergisi dərəcəsinin 2005-ci ildən. Asılılıqlar
Xülasə 438.82 Kb. 1
oxumaq
№3 Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası 2010№3 Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası 2010
Vаx-ları tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, baxılan kristalda həcmi yüklərlə məhdudlaşmış cərəyan (hymc) rejimi ödənir ki, buna da. Asılılıqlar
233.06 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə