Tibb Aşağı ətraf arteriyaları

Şək İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılmasıŞək İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılması
Ilk iri yaşayış yerləri 5 min ildən çox əvvəl nisbətən sex məskunlaşmış kənd təsərrüfatı rayonlarında – Mesopotamiyada və Nilçayı boyunca daha sonra isə Hinda boyunca (Qərbi Hindistan) və Xuanxedə (Şimali Çin) yaranmışdır. Aşağı ətraf arteriyaları
316 Kb. 4
oxumaq
Magistratura məRKƏZİMagistratura məRKƏZİ
Neft İxracatçısı Ölkələri Təşkilatının (opek) dunya neft birjalarındakı qiymət dəyişmələrinə təsiri. Aşağı ətraf arteriyaları
0.59 Mb. 6
oxumaq
Xülasə Tədqiqatın məqsədiXülasə Tədqiqatın məqsədi
Regional nəQLİyyat infrastrukturunun təKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ baki-tbiLİSİ-qars dəMİr yolu xəTTİ layiHƏSİNİn rolu. Aşağı ətraf arteriyaları
Xülasə 349.09 Kb. 5
oxumaq
ÄßÐÑËÈÊ «ÀÑÏÎËÈÃÐÀÔ» ÁÀÊÛ—2015 Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí.. 2015-úi èë òàðèõëè ¹-li ÿìðè èëÿ òÿñäèã åäèëìèøäèð. Çap üçün deyilÄßÐÑËÈÊ «ÀÑÏÎËÈÃÐÀÔ» ÁÀÊÛ—2015 Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí.. 2015-úi èë òàðèõëè ¹-li ÿìðè èëÿ òÿñäèã åäèëìèøäèð. Çap üçün deyil
Aşağı ətraf arteriyaları
3.78 Kb. 11
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə