Tibb İdris Xəlilov

Тибб Доктору ( Тещран ) Тибб елмляри намизяди ( Москва )Тибб Доктору ( Тещран ) Тибб елмляри намизяди ( Москва )
Oksigen kliNİk xəSTƏxana – sında апарыр; алынмыш нятиcялярин cаваблары Азяри вя Инэилис дилляриндя пасийентляря тягдим олунур. İdris Xəlilov
1.02 Mb. 1
oxumaq
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham ƏliyevəAzərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə
Bakı şəhər Maştağa qəsəbəsi M. Əbdülkərim küçəsi, ev 58 də yaşayan Xəlilov Şaiq Şamil oğlu. İdris Xəlilov
85 Kb. 1
oxumaq
AZƏrbaycan respublikasi adindanAZƏrbaycan respublikasi adindan
Abdulla oğlunun sədrliyi və məruzəsi ilə, hakimlər Səlimov Hümbət Qamuna. İdris Xəlilov
159.53 Kb. 1
oxumaq
Surəti 2(104)-963/2017Surəti 2(104)-963/2017
Xəlilzadə Aygün Kərəm qızına гаршы иддиа яризяси иля мящкямяйя мцраъият едяряк. İdris Xəlilov
235.76 Kb. 1
oxumaq
AZƏrbaycan respublikasi adindan q ə t n a m ə 2(105)-1821/2016AZƏrbaycan respublikasi adindan q ə t n a m ə 2(105)-1821/2016
Lakin pul vaxtında qaytarılmadığına görə ölkədə gedən devalvasiya nəticəsində 50000. İdris Xəlilov
259.57 Kb. 1
oxumaq
Az ə rbaycan Respublika sı a dınd an q ə t n a m əAz ə rbaycan Respublika sı a dınd an q ə t n a m ə
İdris Xəlilov
399.07 Kb. 2
oxumaq
MaliYYƏ bazarlarina nəzarət palatasi qanunu pozan siğorta agentləRİNİNMaliYYƏ bazarlarina nəzarət palatasi qanunu pozan siğorta agentləRİNİN
İdris Xəlilov
294.92 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə