Cərrahlıq Oftalmoloqlar

Абш тиъарят Назирлийинин, БейнялхалгАбш тиъарят Назирлийинин, Бейнялхалг
«Азярбайъанда Ишэцзар Етиканы инкшафына йардым» лайищяси чярчивясиндя щазырланмышдыр. Бу няшр 3 дилдя чап олунуб: Азярбайъан, Инэилис вя Рус. Oftalmoloqlar
483.73 Kb. 10
oxumaq
konfranslarkonfranslar
Elmi sessiyalar Oftalmologiyanın müxtəlif bölmələri üzrə keçirildi. Konqresdə kliniki tədqiqat simpoziumları. Oftalmoloqlar
12.88 Kb. 1
oxumaq
Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim AzərbaycanımØß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
Oftalmoloqlar
232.96 Kb. 3
oxumaq
90 Biblioqrafiya90 Biblioqrafiya
Oftalmoloqlar
2.8 Kb. 11
oxumaq
Tədris Terapevtik Klinikasının diaqnostik və müalicə işlərinin vəziyyəti, onların yaxşılaşdırılması yolları müzakirə edilmişdirTədris Terapevtik Klinikasının diaqnostik və müalicə işlərinin vəziyyəti, onların yaxşılaşdırılması yolları müzakirə edilmişdir
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Mad. Oftalmoloqlar
350.85 Kb. 4
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə