Buraxılışı hazırlayanlar: M. Vəliyeva M.İbrahimovaYüklə 5.91 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/17
tarix23.06.2017
ölçüsü5.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
5
Buraxılışı hazırlayanlar:   M.Vəliyeva 
M.İbrahimova 
İxtisas redaktoru və 
buraxılışa məsul: 
  K.Tahirov 
 
                                    
Redaktor: 
   G.Səfərəliyeva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
      
       
© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2009. 
Heydər Əliyev Fondu: Biblioqrafik göstəricisi 
/Burax. haz.: Mədinə Vəliyeva, Mətanət İbrahimova; 
İxt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; Red.: 
G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli 
Kitabxanası.- B., 2009. – 230 s. 
 
 
 

 
6
ÖN SÖZ 
 
 Heydər  Əliyev Fondu 2004-cü ildə ulu öndərin 
siyasətini əks etdirmək, yaratdığı milli dövlətçilik ideyalarını 
yeni nəsillərə daim aşılamaq niyyətindən irəli gələrək 
yaradılmışdır. Fondun təntənəli açılış mərasimində çıxış edən 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “Fond Heydər 
Əliyevin siyasi irsini öyrənəcək, onu təhlil, tədqiq və  təbliğ 
edəcəkdir. Fondun qarşısında böyük vəzifələr durur. Fond 
ictimai təşkilatdır. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın ictimai 
həyatında Fondun rolu böyük olacaqdır”. 
Heydər  Əliyev Fondu ötən 5 ildə öz fəaliyyəti ilə 
Azərbaycanın ictimai həyatında oynadığı  böyük rol, qarşıya 
qoyduğu məqsədlərin  əhəmiyyətinə, miqyasına görə 
Azərbaycanda analoqu olmayan yeni qurum olduğunu sübut 
etdi. Bütün bunlar M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın 
“Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya” şöbəsinin Fondun yubi-
leyi ilə  əlaqədar tərtib etdiyi “Heydər  Əliyev Fondu” 
biblioqrafiyasında öz əksini tapmışdır. 
Oxuculara təqdim olunan bu göstəricidə  Heydər 
Əliyev Fondunun  fəaliyyətinə  həsr olunmuş kitablar və 
dövri mətbuat materialları toplanmışdır. Kitablar bölməsi  
illər üzrə verilmişdir. Dövri mətbuat materialları isə “Heydər 
Əliyev Fondunun 5 illik yubileyi”, “Mehriban Əliyeva -  
Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti”, “Heydər  Əliyev Fon-
dunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi”, “Heydər 
Əliyev Fondu və təhsil”, “Heydər Əliyev Fondu və səhiyyə”, 
“Heydər  Əliyev Fondu və  mədəniyyət” və s. bölmələr üzrə 
xronoloji qaydada, daxildə isə əlifba üzrə qruplaşdırılmışdır.  
Mehriban  Əliyevanın çıxış, nitq və  məruzələri 
mövzusundan asılı olmayaraq  “Mehriban Əliyeva - Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti” bölməsində  ayrıca yarımbölmə 
toplanmışdır. 

 
7
Biblioqrafik vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məq-
sədilə sonda “Müəlliflərin  əlifba göstəricisi” və “Sərlövhə-
lərin  əlifba göstəricisi”köməkçi aparatlar verilmişdir. Nəşrlə 
bağlı arzu və  rəylərini bildirəcək hər bir şəxsə  əvvəlcədən 
təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. 
 
 
 
Ünvan: AZ-1000, Bakı şəhəri,Xaqani küçəsi 29. 
E-mail: contact@anl.az 
 

 
8
Kitablar 
  
2005 
 
1. Heydər Əliyev Fondu: 2004-2005 /Ön söz:   H.Əliyev 
Fondunun prezidenti M. Əliyeva.- B., 2005.- 103, [1]s.:  
portr., fotoşək.  
 
 
  Kitabın içindəkilər:  Əliyeva Mehriban: [H.Əliyev 
Fondunun açılışının birilliyi münasibətilə  təbriki].- S. 3; 
Vətənə xalqa həsr edilən ömür: [Heydər  Əliyev haqqında].- 
S. 35; Heydər  Əliyev Fondunun  məqsədləri.- S. 36-41; 
Heydər  Əliyev Fondunun fəaliyyəti  2004-2005.- S. 42-61; 
Xatirə kitabını vərəqlərkən.- S. 62-103.  
2. Xoşməramlı  səfir: [Mehriban  Əliyeva haqqında] 
/Tərtibçilər: H.Paşayev, A.Qasımov.- B.: Şəms, 2005.- Kitab 
I.-192 s.: 24 v. fotoşək. 
Kitabın içindəkilər:  Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
irsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin milli sərvətidir.- S.3-20;  
Şərəfli ömrün bitməyən akkordları.- S.21-22;  Heydər Əliyev 
Fondunun məcburi köçkün uşaqlarına hədiyyəsi.- S.23-24;  
Görkəmli  şərqşünas alimin yubileyinə  həsr olunmuş elmi 
konfrans keçiriləcəkdir.- S.25; Aida İmanquliyeva Azərbay-
canda  Şərq-Qərb problematikasının ilk sisteminin tədqi-
qatçısı idi.- S.26-39; Dünya deyilən elə sənmişsən.-S.40-44; 
Görkəmli  şərqşünas alimin yubileyinə  həsr olunmuş 
beynəlxalq konfrans başa çatmışdır.- S.45-46; Şərqşünas 
alimin ömür tarixini vərəqləyən kitab – “Aida İmanquliyeva. 
Biblioqrafiya”.- S.47-49; Heydər  Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım  Əliyeva Bakıdakı 268 nömrəli 
məktəbdə olmuşdur.- S.50-52; Heydər  Əliyev Fondunda 
görüş.- S.53; Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban 
Əliyeva və Bolqarıstan Prezidentinin xanımı Zorka 
Pırvanova müasir təhsil kompleksində olmuşlar.- S.54; 

 
9
Bolqarıstan Prezidentinin xanımı Zorka Pırvanova Dövlət 
İncəsənət Muzeyində olmuşdur.- S.55; Azərbaycan 
Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanın Buxarestdə 
görüşləri.- S.56-57;  Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban 
Əliyevanın  şəxsi saytı açılmışdır.- S.58-59; Azərbaycanın 
bədii gimnastika üzrə XI çempionatı başa çatmışdır.- S.60 -
61; Heydər  Əliyev Fondu  Naxçıvandakı  xəstə  uşaqlara 
yardım etmişdir.- S.-62; Uşaqların təlim-tərbiyə  işinin, 
yaşayış  şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması Azərbaycan 
dövlətinin ali məqsədlərindən biridir.- S.63-68; Heydər 
Əliyev Fondu kimsəsiz, qaçqın və  məcburi köçkün 
ailələrindən olan uşaqlar üçün Gülüstan sarayında bayram 
şənlikləri keçirir.- S.69-71; Heydər  Əliyev Fondu ulu 
öndərimizə  həsr olunmuş  təqvim buraxmışdır.-  S.72-73; 
Heydər  Əliyev Fondunun kimsəsiz, qaçqın və  məcburi 
köçkün ailələrindən olan uşaqlar üçün növbəti bayram 
şənliyi.- S.74-75; Uşaqların təlim-tərbiyəsi işinin, yaşayış 
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması Azərbaycan dövlətinin ali 
məqsədlərindən biridir.- S.76-78; İnternat məktəblərə məxsus 
sahələrin qanunsuz özəlləşdirilməsi yolverilməzdir.-S.79-80; 
Humanitar fənnlərin mükəmməl öyrədilməsi üçün tədris 
bazası vardır.- S.81-84; Uşaqların təlim-tərbiyəsi işinin, 
yaşayış  şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması Azərbaycan 
dövlətinin ali məqsədlərindən biridir.- S.85-91; Uşaqların 
təlim-tərbiyəsi işiniın, yaşayış  şəraitinin daha da 
yaxşılaşdırılması Azərbaycan dövlətinin ali məqsədlərindən 
biridir.- S.92-96; Cəmiyyətdə yardıma  ən çox ehtiyacı olan 
insanlara diqqət və qayğı Heydər  Əliyev Fondunun 
 
fəaliyyətinin öncül istiqamətlərindən biridir.- S.97-100; 
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu filarmoniyada 
“Muğam axşamı” təşkil etmişdir.- S.101-102; Yeni miniatür 
kitab çapdan çıxmışdır.- S.103-104; Heydər  Əliyev Fondu 
“Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı” proqramının 

 
10
həyata keçirilməsini davam etdirir.- S.105-107; Azərbaycan 
Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanın Romada 
görüşləri.- S.108-109; Mehriban xanım Əliyeva YUNESKO-
nun xoşməramlı səfirlərinin illik iclasında iştirak edəcəkdir.-
S.110-111; YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım  Əliyeva 
“Caspian Energy İnteqration Award – 2005” beynəlxalq 
mükafatına layiq görülmüşdür.- S.112-113; Parisdə 
YUNESKO-nun xoşməramlı  səfirlərinin illik iclası 
başlanmışdır.- S.114-117; YUNESKO-nun Baş direktoru 
xoşməramlı səfir Mehriban xanım Əliyevanı qəbul etmişdir.- 
S.118-119; YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri, Azərbaycan 
Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti xanım 
Mehriban  Əliyevaya.- S.120-121; YUNESKO-nun xoşmə-
ramlı  səfirlərinin illik iclası başa çatmışdır.- S.122-125; 
Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva  Ər-
Riyadda muzey-mərkəzində olmuşdur.- S.126-127;  Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım  Əliyevanın  adından Bakıdakı  uşaq 
evlərinə Novruz hədiyyələri paylanmışdır.- S.128-130; 
Heydər  Əliyev adına müasir təhsil kompleksi ilə tanışlıq.- 
S.131; Heydər  Əliyev Fondundan uşaq evləri və internat 
məktəblərinə Novruz sovqatları çatdırılmışdır.- S.132; 
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu filarmoniyada 
muğam axşamı  təşkil etmişdir.- S.133; Heydər  Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban xanım  Əliyeva Gürcüstan 
Prezidentinin xanımı Sandra Elizabet Rulofsla görüşmüşdür.- 
S.134; YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri, Heydər  Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban xanım  Əliyeva Bakının 
Nəsimi rayonundakı 23 nömrəli məktəbin 70 illik yubile-
yində iştirak etmişdir.- S.135-137; Heydər Əliyev Fondunun 
Veb-saytı açılmışdır.- S.138; Heydər  Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı  səfıri Mehriban 

 
11
Əliyeva “2004-cü ilin birinci xanımı” mükafatına layiq 
görülmüşdür.-S.139; Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva 
“Siyasət” jurnalının “2004-cü ilin birinci xanımı” mükafatına 
layiq görülmüşdür.-S.140; Heydər  Əliyev Fondu balakənli 
əlil uşağa kompyuter hədiyyə etdi.- S.141; “Qarabağ 
xanəndələri” albomunun təqdimat mərasimi.- S.142-144; 
A.Çexovun “Qağayı” pyesi Bakı  səhnəsində.-S.145; Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım  Əliyeva  Şamaxıda internat 
məktəblərində olmuşdur.- S.146-147; Ölkəmiz Beynəlxalq 
Gimnastika Federasiyasının diqqət mərkəzindədir.-S.148-
150; Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun 
xoşməramlı  səfiri Mehriban xanım  Əliyeva Bakının Nizami 
rayonundakı 3 nömrəli xüsusi təhsil məktəbinin açılış 
mərasimində  iştirak etmişdir.- S.151-153; Heydər  Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri 
Mehriban xanım  Əliyevanın konqresə  təbrik məktubu 
oxunmuşdur.-S.154-155; “Heydər  Əliyev Fondu” kitabı 
çapdan çıxmışdır.-S.156-157; Heydər  Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri Mehriban 
xanım  Əliyeva Goranboy rayonundakı  Rəsul Atakişiyev 
adına internat məktəbində olmuşdur.- S.158; Mehriban 
Əliyeva xoşməramlı  səfirdir.-S.159-179; Heydər  Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Bakının Nərimanov 
rayonundakı Psixonevroloji Uşaq Evində olmuşdur.- S.180-
181; Heydər Əliyev Fondunda “Azərbaycan Respublikasında 
dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların kənar edilməsi 
(deinstitusionalizasiya) və alternativ qayğı” layihəsinin 
müzakirəsinə  həsr olunmuş  dəyirmi masa keçirilmişdir.- 
S.182-185; Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban 
Əliyevanın Zaqrebdə görüşləri.- S.186. 
 

 
12
2006 
       
3.
 
Heydər  Əliyev Fondu /Ön söz:  Heydər  Əliyev 
Fondunun prezidenti M.Əliyeva.- B., 2006.- 129, [2]s.: 
fotoşək.- Mətn Azərb., ing. dillərində. 
      Kitabın içindəkilər: M.Əliyeva. Heydər  Əliyev  
Fondunun yaradılmasının ikiilliyi  münasibətilə.- S.5; Heydər 
Əliyevin həyat və  fəaliyyəti .- S.5-49; Heydər  Əliyev 
Fondunun məqsədləri.- S. 50-59; Heydər  Əliyev Fondunun 
2005-2006-cı illərdəki fəaliyyətinin  əsas istiqamətləri.- 60-
69; Heydər  Əliyev Fondunun təhsil sahəsindəki fəaliyyəti.- 
S. 70-71. “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişaf  
Proqramı”.- S.72-79; Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb.- 
S. 80-95; “Kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün 
İKT-yə  çıxışın təmin edilməsinə dair” layihə.- S. 96-97; 
Heydər Əliyev Fondunun səhiyyədəki fəaliyyəti .- S. 98-103; 
Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyəti.- 
S. 104-117; Heydər  Əliyev Fondunun elm və texnologiya 
sahəsindəki fəaliyyəti.- S.118-123; Heydər Əliyev Fondunun 
nəşrləri.- S. 124-129. 
4.
 
Heydər  Əliyev Fondu: 2005-2006.- B., 2006. -67, 
[1]s.: fotoşək.- Mətn Azərb., ing.  dillərində. 
 
 
Kitabin içindəkilər: Xatirə kitabından səhifələr: 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  İlham Heydər oğlu 
Əliyev, 10 may 2004-cü il.- S.5; Yunanıstan Prezidenti 
Konstantinos Stefanopulus, 21 iyun 2004-cü il.- S.9; Rusiya 
Federasiyası Moskva şəhərinin meri Yuriy Lujkov, 5 iyul 
2004-cü il.- S.11; Pakistan Respublikasının Prezidenti Pərviz 
Müşərrəf, 9 iyul 2004-cü il.- S.13; İran  İslam Respub-
likasının Prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi, 6 avqust 
2004-cü il.- S.15; Akademik Baybakov Nikolay, 14 sentyabr 
2004-cü il.- S.17; Rostropoviç Mistislav, 18 sentyabr 2004-
cü il.- S.19; Azərbaycan Beynəlxalq  Əməliyyat  Şirkətinin 

 
13
prezidenti, 20 sentyabr 2004-cü il.-S.21; Bolqarıstan 
Respublikasının Prezidenti Prvanov Qeorgi, 8 oktyabr 2004-
cü il.- S. 23; Çin Xalq Respublikasının Mərkəzi Komitəsinin 
sədri Lyu Yuan Şan, oktyabr 2004-cü il.- S.25; FİFA-nın 
prezidenti  Şenez Blatter, UEFA-nın Vitse prezidenti Mişel 
Platini, 12 oktyabr 2004-cü il.- S.27; Moldova Respub-
likasının Prezidenti Vladimir Voronin, 27 oktyabr 2004-cü 
il.- S. 29; MDB YİF-in  prezidenti, 9 dekabr 2004-cü il.-
S.31; “Lukoyl” şirkətinin prezidenti Ələkbərov Vahid, 12 
dekabr 2004-cü il.- S. 33; Nümayəndə heyətinin RF-nin 
Dövlət Dumasının və Federasiya Şurasının deputatlarının, 
RF-nın nazirlərinin, yazıçılarının, jurnalistlərin və 
diplomatların tapşırığı ilə  İTAR-TASS-ın baş direktoru 
Vitaliy  İqnatenko, 22 yanvar 2005-ci il.- S. 35; Türkiyə 
Böyük Millət Məclisinin sədri Bülənt Arınc, 7 fevral 2005-ci 
il.- S. 37; Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxı II Aleksi, 
14 aprel 2005-ci il.- S. 39; Rusiya Federasiyasının sabiq 
Prezidenti Boris Yeltsin, 16 aprel 2005-ci il.- S.41; 
Qazaxıstanın Xalq yazıçısı Oljas Süleymenov, 19 aprel 2005-
ci il.- S. 43; Bilkant Universiteti Mütavəlli Heyət Başkanı 
prof. dr. İhsan bəy Doğramacı,     29 aprel 2005-ci il.- S.45; 
Qazaxıstanın  Prezidenti Nazarbayev Nursultan, 24 may 
2005-ci il.- S. 47; Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri Rəcəb 
Tayyip Ərdoğan, 30 iyun 2005-ci il .- S.49; YUNESKO-nun 
baş direktoru Koişiro Matsuura ,24 avqust 2005-ci il.- S.51; 
Finlandiyanın Prezidenti Tarya Halonen,  30 sentyabr 2005-
ci il.- S.53; Latviya Prezidenti Vayra Vike - Freyberqa, 4   
oktyabr 2005-ci il.- S.55; Ordu generalı Hilmi  Özkök, 8 
oktyabr 2005-ci il.- S.57; Əsas Yəhudi Təşkilatları prezi-
dentlərinin konfransının sədri Haroid Tanner, 13 fevral 2006-
cı il.- S.59; Ukraynanın sabiq Prezidenti Leonid Kuçma, 14 
fevral 2006-cı il.- S.61; Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
Vladimir Putin, 23 fevral 2006-cı il.- S. 63; Ümumdünya 

 
14
Əqli Mülkiyyət Təşkilatının baş direktoru  Kamil İdris, 3 
mart 2006-cı il.- S. 65; Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət 
Sezər, 5 mart 2006-cı il.- S. 67. 
5.
 
Xoşməramlı  səfir:  [Mehriban  Əliyeva haqqında]    
/Tərtibçi: A.Qasımov.-B.:  Şəms, 2006.- Kitab II . -208 s.:    
24 v. fotoşək. 
   Kitabın içindəkilər: Heydər  Əliyevin irsi və milli mənəvi 
dəyərlərimiz.-S.3-6; Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.-S.7-8; Heydər 
Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına yeni məktəblər tikilir.-S.9-
10; Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti,YUNESKO-nun 
xoşməramlı  səfiri Mehriban Əliyeva Göyçayda internat 
məktəbdə olmuşdur.- S.11; Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti 
hesabına.- S.12; “Olimpiya oyunları - 2004” miniatür 
kitabının təqdimatı olmuşdur.- S.13-15; Vətənpərvərlik, 
insanpərvərlik və  mərhəmətlilik simvolu.- S.16-19; Heydər 
Əliyev Fondunun hesabına 7 rayonda 20 məktəb tikilir.- 
S.20; Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına 126 məktəb 
tikilir.- S.21; Fondun vəsaiti besabına kənd rayonlarında,-
xüsusən ucqar dağ kəndlərində 132 məktəb tikiləcək.- S.22-
24; Heydər  Əliyev Fondunun hazırladığı “Azərbaycan” 
internet portalının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.- S.25-36; 
Azərbaycan qədim abidələrinin YUNESKO-nun qeyri-maddi 
irs siyahısına salnması  zəruridir.- S.37-41; Azərbaycan 
Prezidenti  İlham  Əliyevin və xanımı Mehriban
 
Əliyevanın 
Qubaya səfəri.- S.42-43; Heydər  Əliyev parkında Quba 
rayonunun sakinləri ilə görüş.- S.44-45; Azərbaycan Prezi-
denti  İlham  Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Qədim 
Quba” Özəl Xalçaçılıq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
yeni sexi ilə tanış olmuşdur.- S.46-47; Qırmızı  qəsəbə 
sakinləri ilə görüş.- S.48-56; Quba Olimpiya Idman 
Kompleksində Beynəlxalq  Voleybol Federasiyasının dünya  
“Qran-Prı” Turnirinin Avropa təsnifat mərhələsı yarışlarının 

 
15
təntənəli açılşı.- S.57-60; Xaçmazda uşaq-gənclər idman 
məktəbi ilə tanışlıq.- S.61; Xaçmazda özəl klinika istifadəyə 
verilmişdir.- 62-63;  Heydər Əliyev parkı ilə tanışlıq.- S. 64; 
Heydər Əliyev muzeyi ilə tanışlıq.- S. 65-66; Heydər Əliyev 
parkında Xaçmaz rayonunun sakinləri ilə görüş.-  S.67-69;               
Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun 
xoşməramlı  səfiri Mehriban xanım  Əliyeva Xaçmaz 
rayonunun bir sıra kənd  məktəblərində olmuşdur.- S.70-71; 
Xalqa xidmət edən xoşməramlı  səfir.- S.72-73; “Heydər 
Əliyev bağı”nda Qusar rayonunun sakinləri ilə görüş.- S.74-
77; Qubada voleybol bayramı davam edir.- S.78-80;  Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban Əliyeva Qusarda və Qubada internat və orta 
məktəblərdə olmuşdur.- S. 81-83; Heydər  Əliyev Fondunun 
vəsaiti hesabına Kürdəmirdə 30 sinif  otağı tikilir.- S.84-87;                  
“Ataholdinq”  şırkətlər qrupuna daxıl olan “Excelsior”-
hotelinin təntənəli açılış  mərasimi.- S.88-95; Heydər  Əliyev   
Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri 
Mehriban  Əliyeva Qəbələ rayonunun Daşca kəndində 
məktəb binasının tikintişi ilə tanış olmuşdur.- S.96-97; 
Rayon mədəniyyət evi və  sərgi ilə tanışlıq.-S.98;  Qəbələ 
tarix-diyarşünaslıq muzeyi və tikilməkdə olan Heydər Əliyev 
muzeyi ilə tanışlıq.-S.99; Azərbaycan Prezidenti  İlham 
Əliyevin və xanımı  Mehriban Əliyevanın Qəbələ rayonuna 
səfəri.-S .100-102; Azərbaycan Prezidenti  İlham Əliyevin və 
xanımı Mehriban Əliyevanın  İsmayıllı rayonuna səfəri.-
S.103-110; Heydər Əliyev Fondunun prezidenti YUNESKO-
nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva İsmayıllı rayonunun 
Bizlan kəndində  məktəb binasının tikintisi ilə tanış 
olmuşdur.-S.111; YUNESKO-nun baş direktoru Koişiro 
Matsuura Azərbaycana gəlmişdir.- S.112-113; Azərbaycan 
Prezidenti  İlham  Əliyevin və YUNESKO-nun baş direktoru 
Koişiro Matsuuranın geniş  tərkibdə görüşü.- S.114-115; 

 
16
Azərbaycan Respublikası ilə YUNESKO arasında birgə 
rəsmi Məlumatın imzalanması  və YUNESKO-nun baş 
direktoruna “Şöhrət” ordeninin təqdim olunması  mərasimi.-
S.116-117; Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təməli 
qoyulmuşdur.- S.118-125; Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin adından YUNESKO-nun baş direktoru Koişiro 
Matsuuranın  şərəfinə ziyafət.- S.126-130; YUNESKO-nun 
baş direktoru Koişiro Matsuuranın Azərbaycana səfəri.-
S.131; Heydər  Əliyev Fondu ilə tanışlıq.- S.132-134; 
“Gülüstan” sarayında YUNESKO - Azərbaycan birgə 
konfransı keçirilmişdir.-S.135-148; Heydər Əliyev Fondunun 
Prezidenti , YUNESKO-nun  xoşməramlı    səfiri Mehriban 
Əliyevanın YUNESKO-nun baş direktorunun xanımı  
Takaka Matsuura ilə görüşü.- S.149; YUNESKO-nun baş 
direktoru Koişiro Matsuura İçərişəhərlə tanış olmuşdur.-
S.150; YUNESKO-nun baş direktoru Koişiro Matsuuranın 
Azərbaycana səfəri.- S.151-152; YUNESKO-nun xoşməram-
lı səfiri,  tanınmış Argentina pianoçusu Migel Anxel Estrella 
İncəsənət  Muzeyində çıxış etmişdir.- S.153;YUNESKO-nun 
baş direktoru Koişiro Matsuuranın  Az TV-yə müsahibəsi .-
S.154-159; Atəşgahda unudulmaz  konsert.- S.160-161; 
“Birinci ledi” - Prezidentin siması.-S.162-166; YUNESKO- 
Azərbaycan:  əlaqələrin yeni mərhələsi.- S.167-169; Azər-
baycan ilə YUNESKO arasında  əməkdaşlıq daha yüksək 
səviyyəyə qalxacaqdır.- S.170-174; Ölkənin birinci xanımı 
hansı siyasi texnoloqların xidmətindən istifadə edir?.- S.175-
182; Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun 
xoşməramlı  səfiri Mehriban Əliyeva Bakının Nəsimi 
rayonundakı 1 saylı körpələr evinin açılış  mərasimində 
iştirak etmişdir.- S.183-185; Heydər  Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri Mehriban 
Əliyeva Lənkərandakı  uşaq evində  və Fondun vəsaiti ilə 
tikilən məktəbdə olmuşdur.- S.186; Heydər Əliyev Fondunun 

 
17
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri  Mehriban 
Əliyeva Astara rayonunun Təngərud kəndində  məktəbin 
tikintisi ilə tanış olmuşdur.- S.187; Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri   Mehriban 
Əliyeva Masallı rayonunun Təzəkənd məktəbində olmuşdur.-
S.188-189; Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri  Mehriban Əliyeva 
Lənkəran rayonunun Şağlaser kəndində Fondun vəsaiti ilə 
tikilən məktəbdə olmuşdur.- S.190; Valeh İbrahimov adına 
Lerik qəsəbə orta internat məktəbi ilə tanışlıq.- S.191; 
Akademik Yusif Məmmədəliyevin yubileyi Parisdə 
YUNESKO-nun iqamətgahında qeyd edilmişdir.-S.192-195; 
Heydər  Əliyev Fondu məcburi köçkün məktəblilərin “Bilik 
Günü”nü təbrik etmişdir.- S.196-198; Heydər  Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri  
Mehriban  Əliyeva bu təşkilatın baş direktoru Koişiro 
Matsuura ilə görüşmüşdür.- S.199-200; Heydər  Əliyev 
Fondunun Zaqatala məktəblilərinə hədiyyəsi.- S.201-202. 
 
2007 
 
6.
 
Heydər Əliyev Fondu: 2004-2007.- B., 2007.- 48 s. 
            Kitabın içindəkilər: Fondun məqsədləri.- S.2-5; Təh-
sil sahəsi.- S.6-19; Səhiyyə sahəsi.- S.20-23; Mədəniyyət sa-
həsi.- S.24-31; Muzey mərkəzləri.- S.32-39; Əməkdaşlıq.- 
S.40-41; Sosial sahə.- S.42-43; Elm və texnologiya sahəsi.- 
S.44-45; Nəşrlər.- S.46-48. 
7.
 
Xoşməramlı  səfir:  [Mehriban  Əliyeva haqqında] 
/Tərtibçi:  Ə.Əliyev.-B.:  Şəms, 2007.- Kitab IV.- 212 s.:      
24 v. fotoşək. 
   Kitabın içindəkilər:Qadın ürəyinin  şəfəqləri.- S.3-6; 
Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət  Sezər Heydər  Əliyev 
Fondunda olmuşdur.- S.7-9; MDB ölkələri Yəhudi  İcmaları 

 
18
Federasiyasının nümayəndə heyəti Heydər Əliyev Fondunda 
olmuşdur.- S.10-11; Bakıda “ÜNS yaradıcılıq səhnəsi”   
teatrının təntənəli açılşı olmuşdur.- S.12-14; Azərbaycan  
Prezidentinin xanımı  Mehriban Əliyeva Yaponiya Kimono 
Akademiyası ilə tanış olmuşdur.- S.15; Azərbaycan 
Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva Kubaki teatrı 
və“Meycici” məbədi ilə tanış olmuşdur.- S.16-17; Rusiyanın  
NTV kanalı Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban 
Əliyevaya həsr olunmuş veriliş hazırlamışdır.-S.18; Heydər 
Əliyev Fondunda görüş.- S.19-21; Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban Əliyeva Dövlətlər Arası Aviasiya 
Komitəsinin sədri Tatyana Anodina ilə görüşmüşdür.- S.22-
23; Mehriban Əliyeva: Mədəniyyət müasir cəmiyyətin bir 
çox problemlərini həll edə biləcək universal vasitədir.- S.24-
28; Heydər  Əliyev Fondunda görüş.- S.29-30; Azərbaycan 
Prezidenti İlhaın Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Türkan 
qəsəbəsində bir sıra obyektlərin açılışında iştirak etmişdir.-
S.31-36; Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyeva Əzizbəyov rayonunda təhsil və mədəniyyət obyekt-
lərinin açılışında işlirak etmişdir.- S.37-41; Bakıda “Orta əsr 
əlyazmalarında tibb və əczaçılıq” mövzusunda I Beynəlxalq 
Konfrans işə başlamışdır.- S.42-57; Şəhid ailələrinə  və 
Qarabağ müharibəsi  əlillərinə yeni mənzillər verilmişdir.- 
S.58-59; Akademik Zərifə  Əliyeva adına Qazıqumlaq kənd 
xəstəxanasının açılışı olmuşdur.- S.60; Heydər  Əliyev 
Fondunun Qazıqumlaq məktəblilərinə  hədiyyəsi.- S.61-62; 
Prezident  İlham  Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 
Qazıqumlaq kəndindəki  şadlıq evində keçirilən toy məra-
simində  iştirak etmişdir.- S.63-65; Heydər  Əliyev Fondu 
ölkəmizin ali məktəblərinə müxtəlif elm sahələrinə aid 
Rusiyada nəşr olunmuş 4 mindən çox kitab hədiyyə 
etmişdir.- S.66-75; Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 

 
19
112 illiyinə  həsr edilmiş muğam konserti.- S.76-78; Şərəfli 
ənənələrin ləyaqətli davamçısı.- S.79-85; Heydər  Əliyev 
Fondu ölkəmizdə təhsilin, səhiyyənin, elm və mədəniyyətin, 
idmanın inkişafına, insanların konkret qayğı və problemləri-
nin həllinə, Azərbaycanın Beynəlxalq  əlaqələrinin genişlən-
məsinə öz töhfəsini verir.- S.86-107; Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın Sloveniyaya 
rəsmi səfəri.- S.108-110; Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev Sloveniya parlamentində olmuşdur.- S. 111; Azər-
baycan Prezidenti İlham  Əliyev Postoyna Magaras ilə tanış 
olmuşdur.- S.112-113; Azərbaycanda adət-ənənələrin və 
stereotiplərin gender bərabərliyinə təsiri.- S.114-121; Heydər 
Əliyev Fondu ilə tanışlıq.- S.122-123; Heydər  Əliyev 
Fondunun səhiyyə sahəsidə daha bir layihəsi.- S.l24; Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı 
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Qaradağ 
rayonunda olmuşdur.- S.125-127; Heydər  Əliyev Fondunun 
prezıdenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban Əliyeva Əzizbəyov rayonunda olmuşdur.- 
S.128-132; Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO-nun xoşməramlı  səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mebriban Əliyevanın Qətərə səfəri.- S.133-135; Azərbaycan 
gəncliyi hərtərəfli qayğı ilə  əhatə olunmuşdur.- S.136-142; 
Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və 
İSESKO-nun xoşməramlı  səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban  Əliyevanın Qətərə  səfəri. Azərbaycanın birinci 
xanımı Mehriban Əliyevanın çıxışı.-S.143-149; Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva əqli və 
fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlarun təhsil aldığı  məktəblərdə 
olmuşdur.- S.150-155; Heydər Əliyev Fondunun təlim-tədris 
mərkəzinin açılışı olmuşdur.-S.l56-160; Heydər  Əliyev 
Fondunda görüş.- S.161-162; Azərbaycan xalçaçılıq sənəti 
Türkiyə Baş nazirinin xanımında zəngin təəssürat yarat-

 
20
mışdır.- S.163-164; Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO və  İSESKO-nun xoşməramlı  səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın Fransaya səfəri.- 
S.165-166;Azərbaycanın birinci xanımı Parisin Neker 
xəstəxanası ilə tanış olmuşdur.- S.167; Latviya Prezidenti 
Valdas Adamkus ilə görüş.- S.168; Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO və  İSESKO-nun xoşməramlı  səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın  Fransaya səfəri 
zamanı  İordaniya Kraliçası Raniyə  Əl-Abdullah ilə görüş.- 
S.169-170; Azərbaycan-Fransa  mədəni  əlaqələri intensiv 
xarakter almışdır.- S. 171-172; Azərbaycanın birinci xanımı 
Mehriban  Əliyeva Fransa Milli Assambleyasının sədri Patrik 
Olye ilə görüşmüşdür.- S.173-174; Əliyev  Ə. Fransa Xarici 
İşlər Nazirinin xanımı ilə görüş.- S. 175; Heydər  Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKO və  İSESKO-nun 
xoşməramlı  səfıri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
Əliyevanın Fransaya səfəri.-S.176-180; Parisdə YUNESKO-
nun xoşməramlı  səfirlərinin illik hesabat yığıncağı.- S.181-
183; Heydər  Əliyev Fondu milli-mənəvi dəyərlərin 
qorunmasını  Fəaliyyətinin prioritet istiqamətinə çevirib.- 
S.184-188; Heydər  Əliyev Fondunun yeni layihəsi - 
“Hərəmiz bir ağac  əkək!”.-S.189-197; Sabahımız naminə 
fədakarlıq.-S.198-201; Heydər  Əliyev Fondunun layihəsi 
olan “Müharibə və tarixi mədəniyyət abidələrimiz” kitabının 
təqdimatı.- S.202-204; Heydər  Əliyev Fondu ilə  İSESKO 
arasında  əməkdaşlıq haqqında protokol imzalanmışdır.- 
S.205-206; Azərbaycanın birinci xanımına “Sivilizasiyalar-
arası dialoqun qlobal miqyasda təşviqinə görə” mükafatı 
təqdim edilmişdir.- S.207. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə