Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid SiyahısıYüklə 0.56 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix27.06.2017
ölçüsü0.56 Mb.
  1   2   3

“Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid 

Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI   

“Gömrük  sistemində  islahatların  davam  etdirilməsi  ilə  bağlı  əlavə 

tədbirlər  haqqında”  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

2016-cı  il  4 

mart tarixli 1853 nömrəli

 Sərəncamının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək 

məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

“Baytarlıq,  fitosanitar  və  sanitariya  nəzarətinə  aid  malların  Vahid 

Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

  

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  Artur Rasi-zadə

 

 

 Bakı şəhəri, 17 iyun 2016-cı il

 

    № 231 

  

  

  

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2016-cı il 17 iyun tarixli 231 

nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

  

Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı 

  

Sıra №-si 

Malın adı və təsviri 

XİFMN 

üzrə kodu 

1. Baytarlıq nəzarətinə aid mallar 

1.1. 


Diri atlar, ulaqlar, qatırlar və at qatırları 

0101 


1.2. 

Diri iribuynuzlu heyvanlar 

0102 

1.3. 


Diri donuzlar 

0103 


1.4. 

Diri qoyunlar və keçilər 

0104 

1.5. 


Diri  ev  quşları  –  Gallus  domesticus  növlü  ev  toyuqları, 

ördəklər, qazlar, hindtoyuqları və firəngtoyuqları 

0105 

1.6. 


Digər diri heyvanlar 

0106 


1.7. 

Təzə və ya soyudulmuş iribuynuzlu heyvan əti` 

0201 

1.8. 


Dondurulmuş iribuynuzlu heyvan əti 

0202 


1.9. 

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş donuz əti 

0203 

1.10.  Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş qoyun əti və ya keçi əti 0204 

1.11. 


Atların,  ulaqların,  qatırların  və  ya  at  qatırlarının  təzə, 

soyudulmuş və ya dondurulmuş əti 

0205 00 

1.12. 


İribuynuzlu  heyvanın,  donuzun,  qoyunun,  keçinin,  atların, 

ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının təzə, soyudulmuş və 

ya dondurulmuş əlavə qida məhsulları 

0206 


1.13. 

0105  mal  mövqeyində  göstərilən  ev  quşlarının  təzə, 

soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ət əlavələri 

0207 


1.14. 

Digər  təzə,  soyudulmuş  və  ya  dondurulmuş  ət  və  qidaya 

yararlı ət əlavələri 

0208 


1.15. 

Əridilməmiş  və  ya  başqa  üsulla  hasil  edilməmiş  təzə, 

soyudulmuş,  dondurulmuş,  duzlu,  duzlu  suda  olan, 

qurudulmuş  və  ya  hisə  verilmiş  yavan  ətdən  ayrılmış  donuz 

piyi və ev quşunun piyi 

0209 


1.16. 

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş ət və 

qidaya  yararlı  ət  əlavələri;  ətdən  və  ya  ət  əlavələrindən  qida 

üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un 

0210 

1.17.  Diri balıq 0301 

1.18. 


0304  mal  mövqeyində  təsnif  edilən  balıq  filesi  və  başqa  balıq 

əti istisna olmaqla, təzə və ya soyudulmuş balıq əti 

0302 

1.19. 


0304  mal  mövqeyində  təsnif  edilən  digər  balıq  əti  istisna 

olmaqla, dondurulmuş balıq və balıq filesi 

0303 

1.20. 


Təzə,  soyudulmuş  və  ya  dondurulmuş  balıq  filesi  və  digər 

balıq əti (qiymə daxil olmaqla) 

0304 

1.21. 


Duzlu və ya duzlu suda qurudulmuş balıq; hisə verilməzdən 

əvvəl  və  ya  sonra  isti  və  emala  qalmış  və  ya  qalmamış  hisə 

verilmiş balıq; yeməkdə istifadə üçün yararlı qaba və ya narın 

balıq unu və qranulalar 

0305 

1.22. 


Diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və 

ya duzlu suya qoyulmuş zirehli və ya zirehsiz xərçəngkimilər; 

hisə  verilməzdən  əvvəl  və  ya  hisə  verilmə  prosesində  isti 

emala  məruz  qalmış  və  ya  qalmamış  hisə  verilmiş  zirehli  və 

ya zirehsiz xərçəngkimilər; qaynar suda və ya buxarda bişmiş 

soyudulmuş 

və 

ya 


soyudulmamış, 

dondurulmuş, 

qurudulmuş,  duzlu  və  ya  duzlu  suya  qoyulmuş  zirehli 

xərçəngkimilər;  xərçəngkimilərdən  hazırlanmış  qida  üçün 

yararlı qaba və narın un və qranulalar 

0306 


1.23. 

Diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və 

ya  duzlu  suya  qoyulmuş  balıqqulağıda  və  ya  balıqqulağısız 

molyusklar; hisə verilməzdən əvvəl və ya sonra isti və emala 

qalmış  və  ya  qalmamış  hisə  verilmiş  çanaqlı  və  ya  çanaqsız 

0307 


molyusklar;  molyusklardan  qida  üçün  yararlı  qaba  və  narın 

un və qranulalar 

1.24. 

Şəkər  və  ya  digər  şirinləşdirici  maddələr  əlavə  edilmədən qatılaşdırılmamış süd və qaymaq 

0401 


1.25. 

Şəkər  və  ya  digər  şirinləşdirici  maddələr  əlavə  edilmiş 

qatılaşdırılmış süd və qaymaq 

0402 


1.26. 

Qatılaşdırılmış  və  ya  qatılaşdırılmamış,  şəkər  və  ya  digər 

şirinləşdirici maddələr əlavə olunmuş və ya olunmamış, dad-

aromatik əlavələri edilmiş və ya edilməmiş, kakao, qoz və ya 

meyvələr  əlavə  edilmiş  və  ya edilməmiş  ayran,  çürümüş  süd 

və  qaymaq,  yoğurt,  kefir  və  digər  fermentləşdirilmiş  və  ya 

qıcqırdılmış süd və qaymaq 

0403 


1.27. 

Qatılaşdırılmış  və  ya  qatılaşdırılmamış,  şəkər  və  ya  digər 

şirinləşdirici  maddələr  əlavə  edilmiş  və  ya  edilməmiş  süd 

zərdabı;  şəkər  və  ya  başqa  şirinləşdirici  maddələr  əlavə 

edilməklə və ya edilməməklə südün təbii komponentlərindən 

hazırlanan,  başqa  yerdə  adları  çəkilməyən  və  ya  təsnif 

olunmayan məhsullar 

0404 


1.28.  Kərə yağı və digər süddən hazırlanmış yağlar; südlü pastalar 

0405 


1.29.  Pendirlər və kəsmik 

0406 


1.30. 

Qabıqlı,  təzə,  konservləşdirilmiş  və  ya  suda  bişirilmiş  quş 

yumurtası 

0407 


1.31. 

Təzə, qurudulmuş, suda və ya buxarda bişirilmiş, qəliblənmiş, 

digər  üsulla  dondurulmuş  və  ya  konservləşdirilmiş,  şəkər  və 

ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş 

qabıqsız quş yumurtası və yumurta sarısı 

0408 


1.32. 

Təbi ibal 

0409 00 000 

1.33. Başqa  yerdə  adı  çəkilməyən  heyvan  mənşəli  yeyinti 

məhsulları 

0410 00 000 

1.34. Donuz  və  ya  qaban  tükü;  fırça  məmulatlarının  istehsalı  üçün 

istifadə edilən porsuq tükü və ya digər tük; onların tullantıları 

0502 

1.35. 


Heyvanların  bütöv  və  ya  hissələrlə,  təzə,  soyudulmuş, 

dondurulmuş,  duzlu,  duzlu  suda,  qurudulmuş  və  ya  hisə 

verilmiş bağırsaqları, kisələri və mədələri (balıqlardan başqa) 

0504 00 000 

1.36. 


Təmizlənmiş, dezinfeksiya edilmiş və ya saxlanma üçün emal 

olunmuş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış lələklərlə və ya 

tüklə  birlikdə  quşların  dərisi  və  başqa  hissələri,  lələklər  və 

onların  hissələri  (kəsilmiş  və  ya  kəsilməmiş  kənarlarla)  və 

pərğu; lələklərin və onların hissələrinin tozu və tullantısı 

0505 


1.37. 

Emal  edilməmiş,  yağsızlaşdırılmış,  ilkin  emal  olunmuş 

(formalaşdırılmamış),  turşu  ilə  emal  edilmiş  və  ya  jelatini 

0506 


çıxarılmış sümüklər və buynuz özəyi; bu məhsulların tozu və 

tullantıları 

1.38. 

Emal  olunmamış  və  ya  ilkin  emal  edilmiş,  forma  verilməmiş fil  sümüyü,  tısbağa  zirehi,  balina  və  ya  digər  dəniz 

məməlilərinin 

bığları, 

buynuzlar, 

maral 

buynuzları, dırnaqları,  caynaqlar,  dimdiklər;  bu  məhsulların  tozu  və 

qalıqları 

0507 

1.39. 


Emal olunmamış və ya ilkin emal edilmiş mərcanlar və analoji 

materiallar;  emal  olunmamış  və  ya  ilkin  emal  edilmiş,  forma 

verilməmiş  molyuskların,  xərçəngkimilərin  və  ya  dərisi 

tikanlıların  çanaqları  və  zirehləri,  mürəkkəbböcəyin  skelet 

bığcıqları, bu məhsulların tozu və tullantıları 

0508 00 000 

1.40. 


Təzə,  soyudulmuş,  dondurulmuş  və  ya  qısamüddətli 

saxlanma üçün başqa üsulla emal olunmuş boz ənbər, qunduz 

ifrazatları,  sivetta  və  muskus;  şpanka;  öd,  o  cümlədən  quru 

öd; əczaçılıqda istifadə edilən vəzilər və heyvan mənşəli digər 

maddələr 

0510 00 000 

1.41. 


Başqa yerdə adı çəkilməyən heyvan mənşəli məhsullar; 01 və 

ya  03-cü  qruplarda  göstərilən  qida  üçün  yararsız  ölmüş 

heyvanlar 

0511 


1.42. 

Ovçuluq  qənimətləri,  müqəvvalar,  o  cümlədən  taksidermik 

emal olunmuş və ya konservləşdirilmiş 

0511-dən, 

9601-dən, 

9705 00 000 

0-dan 

1.43. 


Bərk buğda (yalnız yem məqsədləri üçün) 

1001 19 000 

0-dan 

1.44. 


Yumşaq buğda (yalnız yem məqsədləri üçün) 

1001 99 000 

0-dan 

1.45. 


Çovdar (yalnız yem məqsədləri üçün) 

1002 90 000 

0-dan 

1.46. 


Arpa (yalnız yem məqsədləri üçün) 

1003 90 000 

0-dan 

1.47. 


Yulaf (yalnız yem məqsədləri üçün) 

1004 90 000 

0-dan 

1.48. 


Soya (yalnız yem məqsədləri üçün) 

1201 90 000 

0-dan 

1.49. 


Qarğıdalı (yalnız yem məqsədləri üçün) 

1005 90 000 

0-dan 

1201 90 000 0-dan 

1.50. 


Toxum  və  meyvələrindən,  xardal  toxumlarından  başqa  yağlı 

bitkilərdən  hazırlanan  narın  və  qaba  üyüdülmüş  un  (yalnız 

1208-dən 


yem məqsədləri üçün) 

1.51. 


Baytarlıqda,  heyvan  yemində  və  ya  analoji  məqsədlər  üçün 

istifadə  edilən  təzə  və  ya  qurudulmuş,  bütöv  və  ya 

xırdalanmış,  doğranmış  və  ya  döyülmüş  bitkilər  və  onların 

hissələri (toxumlar və bar daxil olmaqla) 

1211-dən 

1.52. 


Perqa, gültozcuqları 

1212 99 950 

0-dan 

1.53. 


Emal olunmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, 

döyülmüş  və  ya  döyülməmiş,  preslənmiş  və  ya  qranulalar 

formasında dənli bitkilərin küləş və samanı 

1213 00 000 

1.54. 


Qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış şalğam, yarpaq 

çuğunduru  (manqold),  yem  meyvəköklüləri,  ot,  qarayonca, 

yonca, qəpikotu, yem kələmi, xaşa, çölnoxudu və analoji yem 

məhsulları 

1214 

1.55. 


Propolis 

1301 90 000 

0-dan 

1.56. 


0209  və  ya  1503  mal  mövqeyində  göstərilən  piydən  başqa, 

donuz  piyi  (əridilmiş  donuz  piyi  daxil  olmaqla)  və  ev 

quşunun piyi 

1501 


1.57. 

1503  mal  mövqeyində  göstərilən  piydən  başqa,  iribuynuzlu 

qaramal, qoyun və keçi piyi 

1502 


1.58. 

Emulsiyaya  çevrilməmiş  və  ya  qarışdırılmamış  və  ya  hər 

hansı  başqa  üsulla  hazırlanmamış  lyard-stearin,  lyard-oyl, 

oleostearin, oleo-oyl və heyvan yağı 

1503 00 

1.59. 


Kimyəvi  tərkibi  dəyişdirilmədən  saflaşdırılmış  və  ya 

saflaşdırılmamış  balıqlardan  və  ya  dəniz  məməlilərindən 

hazırlanan piylər, yağlar və onların fraksiyaları 

1504 


1.60.  Yağ-tər və ondan alınan piyli maddələr (lanolin daxil olmaqla) 

1505 00 


1.61 

Kimyəvi  tərkibi  dəyişdirilmədən  saflaşdırılmış  və  ya 

saflaşdırılmamış  digər  heyvan  mənşəli  piylər,  yağlar  və 

onların fraksiyaları 

1506 00 000 

1.62. Tam  və  ya  qismən  hidrogenləşdirilmiş,  yenidən  eterifikasiya 

olunmuş,  reeterifikasiya  olunmuş  və  ya  elaidinləşdirilmiş, 

saflaşdırılmamış  və  ya  saflaşdırılmış,  lakin  sonrakı  emala 

məruz  qalmamış  heyvan  və  ya  bitki  mənşəli  piylər  və yağlar 

və onların fraksiyaları 

1516 10-dan 

1.63. 

Bitkidən  hasil  olan  piylər  və  yağlar  və  onların  fraksiyaları, yalnız baytarlıq və yem məqsədləri üçün 

1516 20-dən 

1.64. 

Marqarin  (bitki  mənşəli  marqarin  istisna  olmaqla);  1516  mal mövqeyində  göstərilən  qida  üçün  yararlı  piylər  və  ya  yağlar 

və  ya  onların  fraksiyalarından  başqa,  heyvan  və  ya  bitki 

piylərindən  və  ya  yağlarından  və  ya  bu  qrupda  təsnif 

1517-dən olunmuş müxtəlif piy və ya yağ fraksiyalarından hazırlanmış 

qida üçün yararlı qarışıqlar və ya hazır məhsullar 

1.65. 

1516  mal  mövqeyinin  məhsullarından  başqa,  bişmiş, oksidləşdirilmiş,  susuzlaşdırılmış,  sulfolaşdırılmış,  hava 

üfürülməsi  ilə  oksidləşdirilmiş,  vakuumda  və  ya  təsirsiz 

qazda qızdırılma yolu ilə polimerləşdirilmiş və ya ayrı üsulla 

kimyəvi  strukturu  dəyişdirilmiş  heyvan  və  ya  bitki  mənşəli 

piylər  və  yağlar  və  onların  fraksiyaları;  başqa  yerdə  adları 

çəkilməyən,  bu  qrupun  heyvan  və ya  bitki  piylərindən  və  ya 

yağlarından  və  ya  müxtəlif  piylərin  və  ya  yağların 

fraksiyalarından  yalnız  baytarlıq  və  yem  məqsədləri  üçün 

hazırlanan qida üçün yararsız qarışıqlar və ya hazır məhsullar 

1518 00-dan 

1.66. 

Rənglənmiş  və  ya  rənglənməmiş,  saflaşdırılmış  və  ya saflaşdırılmamış arı və digər həşəratların mumu və spermaset 

1521 90 


1.67. 

Ətdən, ət əlavələrindən və ya qandan hazırlanan kolbasalar və 

analoji  məhsullar;  onların  əsasında  hazırlanan  hazır  qida 

məhsulları 

1601 00 

1.68. 


Ətdən,  ət  əlavələrindən  və  ya  qandan  hazırlanan  hazır  və  ya 

konservləşdirilmiş digər məhsullar 

1602 

1.69. 


Ətdən,  balıqlardan  və  ya  xərçəngkimilərdən,  molyusklardan 

və  ya  digər  su  onurğasızlarından  hazırlanan  ekstraktlar  və 

şirələr 

1603 00 


1.70. 

Hazır  və  ya  konservləşdirilən  balıq;  nərə  balığı  kürüsü  və 

onun dənəciklərindən hazırlanmış əvəzedicilər 

1604 


1.71. 

Tərkibində  balıq,  xərçəngkimilər,  molyusklar  və  ya  digər  su 

onurğasızları,  kolbasa,  ət,  ət  əlavələri,  qan,  04-cü  qrupun 

məhsulları və ya onların istənilən kombinasiyaları olan içlikli, 

isti  emala  məruz  qalmış  və  ya  qalmamış,  yaxud  hər  hansı 

başqa üsulla hazırlanmış makaron məmulatları 

1902 20-dən 

1.72. 


Tərkibində  balıq,  xərçəngkimilər,  molyusklar  və  ya  digər  su 

onurğasızları,  kolbasa,  ət,  ət  əlavələri,  qan,  04-cü  qrupun 

məhsulları  və  ya  onların  istənilən  kombinasiyaları  olan 

dənəvər,  lopa  və  ya  dənə  şəklində,  yaxud  başqa  üsulla  emal 

olunmuş  (narın  və  qaba  üyüdülmüş  un  və  yarma  istisna 

olmaqla),  əvvəlcədən  suda  bişirilmiş  və  ya  başqa  üsulla 

hazırlanmış dənli bitkilər (qarğıdalı dənələrindən başqa) 

1904 20-dən 

1.73. 

Tərkibində  balıq,  xərçəngkimilər,  molyusklar  və  ya  digər  su onurğasızları,  kolbasa,  ət,  ət  əlavələri,  qan,  04-cü  qrupun 

məhsulları  və  ya  onların  istənilən  kombinasiyaları  olan 

tərəvəzlərin,  meyvələrin,  qoz-fındığın  və  ya  bitkilərin  digər 

hissələrinin emal məhsulları 

20-ci 

qrupdan 


1.74.  Heyvanların  yemində  istifadə  edilən  qeyri-aktiv  mayalar,  2102 20-dən 

digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər 

1.75. 


Tərkibində  balıq,  xərçəngkimilər,  molyusklar  və  ya  digər  su 

onurğasızları, kolbasa, ət, ət əlavələri, qan və ya 04-cü qrupun 

məhsulları  və  ya  onların  istənilən  kombinasiyaları  olan  hazır 

şorbalar,  bulyonlar  və  onların  hazırlanması  üçün  tədarüklər; 

homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları 

2104-dən 

1.76. 

Yeyinti  buzu  istisna  olmaqla,  meyvə-giləmeyvə  əsaslı  və meyvəli dondurmalar 

2105 00-dan 

1.77. 

Tərkibində  balıq,  xərçəngkimilər,  molyusklar  və  ya  digər  su onurğasızları, kolbasa, ət, ət əlavələri, qan və ya 04-cü qrupun 

məhsulları  və  ya  onların  istənilən  kombinasiyasında  olan 

ərinmiş pendirlər və digər hazır qida məhsulları 

2106-dan 

1.78. 

Heyvan  yemi  məqsədləri  üçün  ətdən  və  ya  ət  əlavələrindən, balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyusklardan və ya digər 

su onurğasızlarından  hazırlanan, qida üçün  yararsız narın və 

ya qaba üyüdülmüş un və qranulalar; cızdaqlar 

2301 


1.79. 

Heyvan  yemi  məqsədləri  üçün  dənli  və  ya  paxlalı  bitkilərin 

ələnməsindən,  döyülməsindən  və  ya  digər  şəkildə  emal 

edilməsindən 

alınan 

qranulalaşdırılmış və 

ya 


qranulalaşdırılmamış kəpəklər, ələntilər və başqa qalıqlar 

2302-dən 

1.80. 

Heyvan yemi məqsədləri üçün nişasta istehsalının qalıqları və analoji  qalıqlar,  çuğundur  cecəsi,  baqassa  və  ya  şəkər 

qamışının  puçalı  və  şəkər  və  ya  barda  istehsalının  digər 

tullantıları, 

pivəbişirmə 

və 

ya 


şərabçəkmənin 

digər 


tullantıları, qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış 

2303-dən 

1.81. 

Heyvan  yemi  məqsədləri  üçün  soya  yağının  ekstraksiyası nəticəsində  alınan  üyüdülmüş  və  ya  üyüdülməmiş, 

qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış cecələr və bərk 

tullantılar 

2304 00 000-

dan 

1.82. 


Heyvan  yemi  məqsədləri  üçün  bitki  piy  və  yağlarının 

ekstraksiyası 

nəticəsində 

alınan 


üyüdülmüş 

və 


ya 

üyüdülməmiş,  qranulalaşdırılmış  və  ya  qranulalaşdırılmamış 

cecələr və bərk tullantılar, 2304 və ya 2305 mal mövqelərində 

təsnif edilən tullantılardan başqa 

2306-dan 

1.83. 


Heyvan  yemi  üçün  istifadə  edilən,  ayrı  yerdə  adları 

çəkilməyən  və  ya  təsnif  olunmayan  qranulalaşdırılmış  və  ya 

qranulalaşdırılmamış bitki mənşəli məhsullar, bitki tullantıları 

və qalıqları və əlavə məhsullar 

2308 00-dan 

1.84.  Heyvan yemi üçün istifadə edilən məhsullar 

2309-dan 

1.85. 


Baytarlıqda tətbiq edilən üzvi kimya birləşmələri 

29-cu 


qrupdan 

1.86.  Baytarlıqda tətbiq edilən əczaçılıq məhsulları 

30-cu 


qrupdan 

1.87. 


Qarışıq  və  ya  qarışdırılmamış,  kimyəvi  emal  edilmiş  və  ya 

emal edilməmiş heyvan və ya bitki mənşəli  gübrələr; heyvan 

və  ya  bitki  mənşəli  məhsulların  qarışdırılması  və  ya  kimyəvi 

emal edilmiş gübrələr 

3101 00 000 

0-dan 


1.88. 

Kazein, kazeinatlar və kazeinin digər törəmələri 

  

3501-dən 1.89. 

Albuminlər (quru məhsula hesablanmada 80 kütlə %-dən çox 

zərdab  zülallarından  ibarət  olan,  iki  və  ya  çox  zərdab 

zülallarının  konsentratları  daxil  olmaqla),  albuminatlar  və 

digər albumin törəmələri 

3502 


1.90. 

Jelatin  (o  cümlədən,  düzbucaqlı,  (kvadrat  forma  daxil 

olmaqla)  təbəqələr  şəklində,  səthi  emal  olunmuş  və  ya 

olunmamış,  boyanmış  və  ya  boyanmamış)  və  jelatin 

törəmələri; balıq yapışqanı, digər heyvan mənşəli yapışqanlar, 

3501  mal  mövqeyində  göstərilən  kazein  yapışqanlarından 

başqa 

3503 00 


1.91. 

Peptonlar və onların törəmələri; ayrı yerdə adı çəkilməyən və 

ya  daxil  edilməyən  digər  zülali  maddələr  və  onların 

törəmələri; dəridən və ya aşılanmaq üçün hazırlanan dəridən 

toz, xromlaşdırılmış və ya xromlaşdırılmamış 

3504 00 


1.92. 

Baytarlıqda  tətbiq  edilən  fermentlər,  ayrı  yerdə  adları 

çəkilməyən və ya daxil edilməyən ferment preparatları 

3507-dən 

1.93. 

Pərakəndə satış  üçün  forma və qablara qablaşdırılmış, yaxud hazır  preparatlar  və  ya  məmulatlar  kimi  təqdim  edilmiş 

baytarlıqda  tətbiq  edilən  insektisidlər,  dezinfeksiyaedici  və 

onlara  analoji  vasitələr  qranulalaşdırılmamış  kəpəklər, 

ələntilər və başqa qalıqlar 

3808-dən 

1.94. 


Baytarlıqda  tətbiq  edilən  mikroorqanizmlərin  yetişdirilməsi 

üçün qida mühitləri 

3821 00 000 

0-dan 


   1.95. 

3002  və  ya  3006  mal  mövqelərindəki  mallardan  başqa, 

baytarlıqda  tətbiq  edilən  altlıqlı  diaqnostik  və  ya  laborator 

reagentlər,  altlıqlı  və  ya  altlıqsız  hazır  diaqnostik  və  ya 

laborator reagentlər; sertifikatlaşdırılmış etalon materialları 

3822 00 000 

0-dan 

   1.96. İribuynuzlu  mal-qaranın  (camış  daxil  olmaqla)  və  ya  atlar 

fəsiləsi heyvanlarının tük örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və 

ya  ikilənməmiş  dəriləri  (təzə  və  ya  duzlu,  qurudulmuş, 

küllələnmiş, 

pikellənmiş 

ya 


da 

digər 


üsulla 

konservləşdirilmiş, 

lakin 

aşılanmamış, perqamentə 

hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş) 

4101 

   1.97. Emal edilməmiş, yun  örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya 

ikilənməmiş  qoyun  və  ya  quzu  dəriləri  (təzə  və  ya  duzlu, 

4102 


quru,  küllələnmiş,  pikellənmiş  və  ya  başqa  üsulla 

konservləşdirilmiş, 

lakin 

aşılanmamış, perqamentə 

hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), XİFMN-in bu 

qrupa dair 1v qeydində sadalananlardan başqa 

   1.98. 

Digər  emal  olunmamış,  tüklü  örtüklə  və  ya  onsuz,  ikilənmiş 

və ya ikilənməmiş gönlər (təzə və ya duzlu, quru, küllələnmiş, 

pikellənmiş  və  ya  başqa  üsulla  konservləşdirilmiş,  lakin 

aşılanmamış,  perqamentə  hazırlanmamış  və  sonradan  emal 

edilməmiş) , XİF MN-in bu qrupa dair 1b və ya 1v qeydlərində 

istisna edilən növlərdən başqa 

4103 

   1.99. Bağırsaqlardan  (barama  fibroinindən  olan  liflərdən  başqa), 

sinyuqadan, kisəcikdən və ya vətərdən hazırlanan məmulatlar 

4206 00 000 

  1.100

Xam  xəzlik  dəri-xəz  (xəz  məmulatlarının  hazırlanması  üçün yararlı  olan  baş,  quyruq,  pəncə  və  digər  hissə  və  ya  kəsiklər 

daxil olmaqla), 4101, 4102 və ya 4103 mal mövqelərində təsnif 

edilən emal olunmamış gönlərdən başqa 

4301 


  

1.101


Baramaqurdunun açılmağa yararlı baraması 

5001 00 000 

  1.102

Xamipək (eşilməmiş) 5002 00 000 

  1.103

İpək  tullantıları  (açılmaq  üçün  yararsız  barama,  əyirmə tullantıları və didilmiş xammal daxil olmaqla) 

5003 00 000 

  

1.104Kardo və daraqla daranmaya məruz qalmamış yun 

5101 

  

1.105Zərif  və  ya  qaba,  kardo  və  daraqla  daranmaya  məruz 

qalmamış heyvan tükü 

5102 


  

1.106


Əyirmə  tullantıları  daxil  olmaqla,  lakin  didilmiş  yun  istisna 

olmaqla yunun, zərif və ya qaba heyvan tükünün tullantıları 

5103 


  

1.107


Səyyar  sirklər  və  səyyar  heyvanxanaların  tərkibində  olan 

heyvanlar 

9508 10 000 

0-dan 

  

1.108Zoologiya,  heyvanların  anatomiyası  və  paleontologiyası  üzrə 

kolleksiyalar və kolleksiya əşyaları 

9705 00 000 

0-dan 

  

1.109İstismarda  olmuş  bütün  növ  heyvanların  daşınması, 

yetişdirilməsi,  müvəqqəti  saxlanılması  üçün  avadanlıq  və 

ləvazimatlar, həmçinin heyvan mənşəli xammalın (məhsulun) 

nəqli üçün avadanlıq 

3923-dən, 

3926-dan, 

4415-dən, 

4416 00 000 

0-dan, 


4421-dən, 

7020 00-dan, 

7309 00-dan, 

7310-dan, 

7326-dan, 


7616-dan, 

8436 21 000 

0-dan, 

8436 29 000 0-dan, 

8436 80 900 

0-dan, 

8606 91 800 0-dan, 

8609 00-dan, 

8716 39 800-

dən 


  

Каталог: docs -> pdf
pdf -> Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
pdf -> Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və
pdf -> Dərman bitkilərinin və təbiət müalicə amillərinin təbii ehtiyatlarını qorumaq tədbirləri haqqında
pdf -> Health problems related to breeding
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları", "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri
pdf -> Damazlıq heyvandarlıq haqqında
pdf -> “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
pdf -> Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə