Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədəYüklə 0.63 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/4
tarix22.05.2017
ölçüsü0.63 Mb.
1   2   3   4

[5]

 

5  fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 8.1.5-ci 

bənddə "silahlı  birləşmələrinin"sözlərindən  sonra "və  aidiyyəti  dövlət  orqanlarının" sözləri  əlavə 

edilmişdir. 

 

 

[6] 

21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 8.2.2-ci bənddə «və ya nizamnamələrini» sözləri 

çıxarılmışdır. 

  

[7] 

10  fevral  2010-cu  il  tarixli 221 nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  13  fevral  2010-cu  il,  №  34,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  2,  maddə  85) ilə  8.2.8-ci  bənddə  “xidmətlərinin”  sözü 

bölmələrinin” sözü ilə əvəz edilmişdir. 

  

[8]

 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 8.12-ci 

bənddə "mülki  müdafiə  qüvvələrinin" sözləri "Nazirliyin  strukturuna  daxil  olan  hərbi  və  xüsusi 

xidmət  bölmələrinin,  habelə  xilasetmə  işində  iştirak  edən  digər  qurumlarının" sözləri  ilə  əvəz 

edilmişdir. 

  

[9]

 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 8.13-cü  bənd 

yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Mülki  Müdafiə  Qoşunlarında  və  digər  hərbiləşdirilmiş  qüvvələrdə  xidmətin  təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasına nəzarət etmək;  

 

[10] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 8.37-ci  bənd 

yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

mülki müdafiə qoşunlarının, yanğından mühafizə xidməti və digər hərbiləşdirilmiş qurumların 

hərbi və səfərbərlik hazırlığı səviyyəsinin saxlanmasını təmin etmək;  

 

[11]

 

5

 fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 8.42-ci 

bənddə "tabeliyində  olan"sozlərindən  sonra ",  habelə  könüllü  və  idarədənkənar" sözləri  əlavə 

edilmişdir. 

  

10 


fevral 

2010-cu 


il 

tarixli 221 nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  13  fevral  2010-cu  il,  №  34,  Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik  Toplusu, 2010-cu  il,  № 2,  maddə 85) ilə  8.42-ci  bənddə  “könüllü  və  idarədənkənar 

yanğınsöndürmə  dəstələrinin”  sözləri  “idarədənkənar  və  könüllü  yanğından  mühafizə 

bölmələrinin (dəstələrinin)” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

 [12]

 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 8.56-cı  bənd 

yeni redaksiyada verilmişdir. 

  

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: tabeliyində  olan  mülki  müdafiə  və  hərbiləşdirilmiş  xüsusi  mühafizə  xidmətinin  hərbi 

qulluqçularının, yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının, xilasedicilərin və fövqəladə halların 

nəticələrinin  aradan  qaldırılmasında  iştirak  edən  digər  şəxslərin  həyatının  icbari  sığortalanmasını 

təmin etmək;  

 

22  dekabr  2014-cü  il  tarixli 421 nömrəli Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin  Fərmanı 

(“Azərbaycan”  qəzeti  24  dekabr  2014-cü  il,  №  282,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1575) ilə “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

haqqında Əsasnamə”nin 8.56-cı bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. 

  

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 8.56.  Nazirliyin  tabeliyində  olan  struktur  bölmələrinin  hərbi  qulluqçularının,  xüsusi  rütbəsi 

olan əməkdaşlarının və dövlət  qulluqçularının həyatının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

icbari sığortalanmasını təmin etmək; 

 

 

[13] 

22  dekabr  2014-cü  il  tarixli 421 nömrəli

 Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin  Fərmanı 

(“Azərbaycan”  qəzeti  24  dekabr  2014-cü  il,  №  282,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1575) ilə “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

haqqında Əsasnamə”nin 8.57-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. 

  

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 8.57. təhlükə mənbəyi olan müəssisə və obyektlərin əmlakının icbari sığortalanmasına nəzarət 

etmək, hadisə nəticəsində dəyən zərərin səbəblərinin araşdırılmasını və zərərin qiymətləndirilməsini 

təmin etmək; 

 

 

[14] 21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 8.59-cu bənd yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

8.59.  Nazirliyin  fəaliyyət  sahələri  üzrə  peşə  və  kadr  hazırlığını,  kadrların  təkmilləşdirilməsini 

və ixtisaslarının artırılmasını təmin etmək; 

 

 

15 fevral 

2011-ci 


il tarixli 381 nömrəli

 Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, 

№  40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  85) ilə 8.59-cu 

bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

 

[15] 10  fevral  2010-cu  il  tarixli 219 nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  12  fevral  2010-cu  il,  №  33,  Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 83) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə 8.59-1-ci bənd əlavə edilmişdir. 

  

[16]


 

15 


fevral 

2011-ci 


il tarixli 381 nömrəli

 Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, 

№  40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  85) ilə  yeni 

məzmunda 8.59-2-ci bənd əlavə edilmişdir. 

 

 

[17] 21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə  Hallar  Nazirliyi  haqqında  Əsasnamə»nin  8.61-ci  bənddə  «məlumatlandırmaq»  sözündən 

sonra  «,  internet  saytının  yaradılmasını,  malik  olduğu  və  siyahısı  qanunvericiliklə  müəyyən edilmiş  açıqlanmalı  olan  ictimai  informasiyanın  həmin  saytda  yerləşdirilməsini  və  bu 

informasiyanın daimi yeniləşdirilməsini təmin etmək» sözləri əlavə edilmişdir. 

  

[18]

 5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 8.73-cü  bənd 

yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

mülki 


müdafiə 

qüvvələrinin, 

hərbiləşdirilmiş 

xüsusi 


mühafizə 

xidmətinin 

hərbi 

qulluqçularının,  yanğından  mühafizə  xidmətinin  əməkdaşlarının,  xilasedicilərin  və  Nazirliyin  digər vəzifəli  şəxslərinin  sosial  müdafiəsini,  sağlamlığının  qorunmasını  və  onların  tibbi  təminatını  həyata 

keçirmək;  

 

[19] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 

yeni məzmunda 8.74-cü bənd əlavə edilmiş, 8.74-8.79-cu bəndlər müvafiq olaraq 8.75-8.80-ci bəndlər 

hesab edilmişdir.  

 

[20] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 9.16-cı 

bənddən ", yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşlarına, xilasedicilərinə" sözləri çıxarılmışdır. 

 

 

[21] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 9.18-ci 

bənddə "Nazirliyin  vəzifəli  şəxslərinin,  hərbi  qulluqçularının  və  pensiyaçılarının,  onların  ailə 

üzvlərinin  sağlamlığının  qorunması  istiqamətində" sözləri "Nazirliyin  hərbi  qulluqçularının, 

xüsusi  rütbəsi  olan  əməkdaşlarının,  digər  işçilərinin  və  onların  ailə  üzvlərinin,  habelə 

pensiyaçılarının  sağlamlığının  qorunması  istiqamətində  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş 

qaydada" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

 

[22] 

21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 9.27-ci bənd çıxarılmışdır. 

  

[23]


 21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 9.29-cu bənddən «, internet səhifəsi yaratmaq və 

ondan istifadə etmək» sözləri çıxarılmışdır. 

 

 

[24] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 10.2-ci  bənd 

yeni redaksiyada verilmişdir. 

  

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Nazirliyin  strukturu  və  büdcədən  maliyyələşdirilən  işçilərinin  ümumi  sayı,  o  cümlədən 

Mərkəzi  Aparatının,  tabeliyində  olan  orqanların  və  regional  mərkəzlərin  əməkdaşlarının,  mülki 

müdafiə  qoşunlarının  hərbi  qulluqçularının  (sıravi  heyət  daxil  olmaqla),  hərbiləşdirilmiş  xüsusi 

mühafizə  xidmətinin,  yanğın  nəzarəti  xidmətinin  və  digər  hərbiləşdirilmiş  qurumlarının 

əməkdaşlarının  say  tərkibi  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  tərəfindən,  Nazirliyin  Mərkəzi 

Aparatının, tabeliyində olan orqanların və təşkilatların strukturu və işçilərinin say tərkibi isə Nazirlik 

tərəfindən təsdiq edilir. 

 

 


21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 10.2-ci bəndin birinci abzasına ikinci cümlə əlavə 

edilmişdir.  

 

[25] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 10.3-cü  bənd 

yeni redaksiyada verilmişdir. 

  

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Nazirlik  sistemində  hərbi  qulluqçuların  və  hərbiləşdirilmiş  qurumların  əməkdaşlarının 

xidmətkeçmə  qaydaları  və  şərtləri  Azərbaycan  Respublikasının  müvafiq  qanunvericiliyi  ilə,  dövlət 

qulluqçularının  hüquqi  vəziyyətinin  əsasları  isə  dövlət  qulluğuna  dair  Azərbaycan  Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.  

 

[26] 21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə»yə 10.10.3-1-ci bənd əlavə edilmişdir. 

  

[27]

 24  iyun  2008-ci  il tarixli 790 nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 508) ilə «Azərbaycan 

Respublikasının  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyi  haqqında  Əsasnamə»nin  10.4-cü  bəndinin  birinci  abzası 

yeni redaksiyada verilmişdir. 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Nazirliyin  hərbi  qulluqçularının,  xüsusi  rütbəsi  olan  əməkdaşlarının  vəzifə  və  hərbi  (xüsusi) 

rütbəyə görə maaşlarının məbləği və pul təminatının digər növləri Azərbaycan Respublikası Müdafiə 

Nazirliyinin  hərbi  qulluqçularının  vəzifə  və  hərbi  rütbəyə  görə  maaşları  və  pul  təminatının  digər 

növlərinin ödənilməsi qaydalarına uyğun olaraq tənzimlənir. 

  

20 oktyabr 

2014-cü 


il 

tarixli 296 nömrəli

 Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Fərmanı (“Respublika”  qəzeti,  21  oktyabr  2014-cü  il,  №  228,  Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1181) ilə “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə 

Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 10.4-cü bəndinin birinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Nazirliyin  hərbi  qulluqçularının,  xüsusi  rütbəsi  olan  əməkdaşlarının  vəzifə  və  hərbi  (xüsusi) 

rütbəyə görə maaşlarının məbləği Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən, pul təminatının 

digər  növlərinin  ödənilməsi  qaydaları  isə  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabineti  tərəfindən 

müəyyən edilir. 

  

[28] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 50) ilə 10.4-cü bəndə 

yeni məzmunda ikinci abzas əlavə edilmişdir. 

 

 

[29]

 may 2014-cü 

il 


tarixli 156 nömrəli

 Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 may 2014-cü il, № 93; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu,  2014-cü  il,  №  05,  maddə  469) ilə  “Azərbaycan  Respublikasının  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyi 

haqqında  Əsasnamə”nin  10.8-ci  bəndində  “dörd  müavini”  sözləri  “altı  müavini”  sözləri  ilə  əvəz 

edilmişdir. 

  

[30] 5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 10.10.6-cı 

yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.   

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: Nazirliyin mərkəzi aparatının işçilərini, yerli və digər orqanlarının rəhbərlərini, həmçinin digər 

işçilərini  vəzifəyə  təyin  edir  və  vəzifədən  azad  edir,  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq,  Azərbaycan 

Respublikası  vətəndaşlarını  mülki  müdafiə  və  hərbiləşdirilmiş  xüsusi  mühafizə  xidməti 

strukturlarında  hərbi  xidmətə,  yanğından  mühafizə  strukturlarında  qulluğa  qəbul  edir,  onları 

vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, mülki müdafiə və hərbiləşdirilmiş xüsusi mühafizə xidməti 

strukturlarındakı  hərbi  qulluqçuları,  yanğından  mühafizə  strukturlarındakı  qulluqçuları  xidmətdən 

azad  edir,  həmçinin  Nazirliyin  vəzifəli  şəxslərinin  vəzifəyə  təyin  və  vəzifədən  azad  etmə  ilə  bağlı 

səlahiyyətlərini  müəyyən  edir  və  müvafiq  kadr  nomenklaturunu  təsdiq  edir,  qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada onların attestasiyasının keçirilməsini təşkil edir; 

  

10  sentyabr  2009-cu  il  tarixli 158 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  11  sentyabr  2009-cu  il,  №  202,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 9, maddə 687) ilə 10.10.6-cı yarımbənddə "rəhbərlərini," sözü 

"rəhbərlərini  (Azərbaycan  Respublikası  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyinin  Akademiyasının  rəisi istisna olmaqla)," sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

[31] 

10  sentyabr  2009-cu  il  tarixli 158 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  11  sentyabr  2009-cu  il,  №  202,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik  Toplusu,  2009-cu  il,  №  9,  maddə  687) ilə  "Azərbaycan  Respublikasının  Fövqəladə 

Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə"yə 10.10.6-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir. 

 

 

[32] 21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə  Hallar  Nazirliyi  haqqında  Əsasnamə»nin  10.10.8-ci  bənddə  «mərkəzi»  sözü  «Nazirliyin» 

sözü ilə əvəz edilmişdir. 

  

[33]

 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 10.10.10-cu 

yarımbənddə "qoşunların  qurulması" sözləri "hərbi  qurumların  formalaşdırılması" sözləri  ilə  əvəz 

edilmişdir. 

  

[34]

 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 10.10.15-ci 

yarımbənddə "hərbi  qulluqçularının,  hərbiləşdirilmiş  qurumlarının  əməkdaşlarım  və  dövlət 

qulluqçularını" sözləri "işçilərini" sözü ilə əvəz edilmişdir. 

  

[35] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 10.10.17-ci 

yarımbənddə "xidmətedici heyətlə" sözləri "mülki işçilərlə" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

[36] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 10.10.22-ci 

yarımbənddən "hərbi  qulluqçuları,  xüsusi  rütbəsi  olan  əməkdaşları  və  dövlət  qulluqçuları  olan 

mülki" sözləri çıxarılmışdır. 

  

[37] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə 10.10.28-ci 

yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir. 

  

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

mülki  müdafiə  qoşunlarının  hərbi  qulluqçularının  hərbi  vəzifələrinin,  yanğından  mühafizə 

xidmətinin  və  hərbiləşdirilmiş  xüsusi  mühafizə  xidmətinin  şəxsi  heyətinin,  həmçinin  bu  vəzifələrə uyğun  gələn  hərbi  və  xüsusi  rütbələrin  siyahılarını  öz  səlahiyyətləri  daxilində  və  müəyyən  edilmiş 

qaydada  təsdiq  edir,  onların  səfərbərlik  və  döyüş  hazırlığı,  məxfilik  və  təhlükəsizlik  qaydalarına 

riayət etmələrini təmin edir

 

 

[38] 

21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 10.21-ci bənddən «rəhbərləri» sözü çıxarılmışdır. 

  

[39]


 21  dekabr  2009-cu  il  tarixli 195 nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinin 

Fərmanı (“Azərbaycan”  qəzeti  27  dekabr  2009-cu  il,  №  289) ilə  «Azərbaycan  Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Strukturu»nun birinci abzasından «Mərkəzi» sözü çıxarılmışdır. 

  

[40] 

25  fevral  2011-ci  il tarixli 389 nömrəli

 Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı ( 

“Azərbaycan”  qəzeti,  26  fevral  2011-ci  il,  №  45,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 

Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  93) ilə  təsdiq  edilmiş  “Azərbaycan  Respublikasının  Fövqəladə 

Hallar  Nazirliyinin  strukturu”na  “Dövlət  Material  Ehtiyatları  Agentliyi”  abzasından  sonra  “Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi” abzası əlavə edilmişdir. 

 

 

[41] 24 

aprel 


2008-ci 

il 


tarixli 746 nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunvericilik 

Toplusu, 

2008-ci il, 

№ 4, 

maddə 260) ilə "Azərbaycan  Respublikasının  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyinin  strukturu"na  "Sənayedə 

İşlərin  Təhlükəsiz  Görülməsi  və  Dağ-Mədən  Nəzarəti  Dövlət  Agentliyi"  abzasından  sonra  "Nüvə 

və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi" abzası əlavə edilmişdir. 

 

 

[42] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik 

Toplusu, 

2008-ci il, 

№ 2, 

maddə 50

ilə "Hərbiləşdirilmiş Xüsusi Mühafizə Xidməti" sözləri "Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti" sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

  

[43] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə "Təcili Xilasetmə Xidməti" abzası çıxarılmışdır. 

 

 

[44] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 50) ilə "Əsaslı Tikinti İdarəsi" abzasından sonra "Maddi-Texniki Təchizat İdarəsi" abzası əlavə edilmişdir. 

 

 

[45] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə "Kinoloji Xidmət" abzası çıxarılmışdır. 

 

 

[46] 

5

 

fevral 2008-ci  il  tarixli  709  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci il,  № 2,  maddə 50)  ilə "Azərbaycan 

Respublikasının  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyinin  büdcədən  maliyyələşdirilən  işçilərinin  say  həddi"nin 

3-cü  bəndində  "Hərbiləşdirilmiş  Xüsusi  Mühafizə  Xidmətinin"  sözləri  "Xüsusi  Riskli  Xilasetmə Xidmətinin" sözləri ilə əvəz edilmiş, 6-cı bəndi çıxarılmış, 7-ci və 8-ci bəndləri müvafiq olaraq 6-cı və 

7-ci bəndlər hesab edilmişdir.  

Каталог: docs -> pdf
pdf -> Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
pdf -> Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və
pdf -> Dərman bitkilərinin və təbiət müalicə amillərinin təbii ehtiyatlarını qorumaq tədbirləri haqqında
pdf -> Health problems related to breeding
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları", "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri
pdf -> Damazlıq heyvandarlıq haqqında
pdf -> “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
pdf -> Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə