Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiqYüklə 1.13 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/8
tarix03.02.2017
ölçüsü1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 28 dekabr  tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmişdir 
 
 
Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi 
sığortanın baza zərfi ilə əhatə olunmayan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri 
 
Sıra 
nömrəsi 
Tibbi xidmətin adı 
Tibbi xidmətin tarifi 
(ƏDV-siz, manatla) 

Antibiotiklərlə dəri testi 


Bronxodilatatorlu funksiya testi 
10 

Bronxodilatatorsuz funksiya testi 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - 
dərman 
12 

Dərmanlarla dəri testi 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - 
dərman 


Transplant renal angioqrafiya 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
280 

Dializ fistuloqramma 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
120 

Portal venoz qanın nümunələnməsi 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
320 

Renal venoqrafiya və renal vena qanının 
nümunələnməsi 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
320 


 

Sentral venoz kateter keçiriciliyinin 
kontrastlı dəyərləndirilməsi 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
105 
10 
Subkutan port çıxarılması  
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
140 
11 
Aortik stent-qreftin yerləşdirilməsi 
Xidmətə daxil olan reanimasiyada yatış 
günlərinin sayı - 2 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 3 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
4000 
12 
Digər orqan və şiş (yenitörəmə) 
embolizasiyası müalicəsi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
1440 
13 
Tunelli kateter çıxarılması 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
80 
14 
Tunelli kateter yerləşdirilməsi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
250 
15 
Perkutan alkohol ablasiya müalicəsi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
200 


 
16 
Elektrokoaqulyasiya (tək kondiloma) 
15 
17 
Elektrokoaqulyasiya (çoxsaylı, böyük 
kondiloma) 
20 
18 
Krioterapiya (tək) (maye azot) 
10 
19 
Krioterapiya (çox) (maye azot) 
15 
20 
Molluscum contagiosum ekstripasiyası (10-
a qədər) 
10 
21 
Molluscum contagiosum ekstripasiyası (10-
dan çox) 
15 
22 
Ziyillərə intralezyonal bleomisin yeridilməsi 
10 
23 
Diatermokoaqulyasiya (dermatofibroma,  
tək ) 

24 
Diatermokoaqulyasiya (dermatofibroma, 
çoxsaylı ) 
15 
25 
Diatermokoaqulyasiya, sinovial kistalar 

26 
Diatermokoaqulyasiya, vulqar ziyil, tək 

27 
Diatermokoaqulyasiya, vulqar ziyil, çoxsaylı 
15 
28 
Diatermokoaqulyasiya, trixoepitelioma, tək 

29 
Diatermokoaqulyasiya, trixoepitelioma, 
çoxsaylı 
10 
30 
Diatermokoaqulyasiya (piogen qranuloma ) 

31 
Diatermokoaqulyasiya (keratoakantoma) 
12 
32 
Diatermokoaqulyasiya (dəri buynuzu) 

33 
Diatermokoaqulyasiya (steasistoma tək) 

34 
Diatermokoaqulyasiya (steasistoma, 
çoxsaylı) 
15 
35 
Diatermokoaqulyasiya (piqment 
kseroderması)  
36 
Diatermokoaqulyasiya (hipertrofik akne, 
tək) 

37 
Diatermokoaqulyasiya (hipertrofik akne, 
çoxsaylı) 
16 
38 
Diatermokoaqulyasiya (hemangioma, tək) 

39 
Diatermokoaqulyasiya (hemangioma, 
çoxsaylı) 
15 
40 
Diatermokoaqulyasiya (yumşaq fibroma, 
tək) 

41 
Diatermokoaqulyasiya (yumşaq fibroma, 
çoxsaylı) 
12 
42 
Diatermokoaqulyasiya (epidermal kista, tək) 

43 
Diatermokoaqulyasiya (epidermal kista, 
çoxsaylı) 
15 
44 
Diatermokoaqulyasiya (piy vəzilərinin 
xalları, tək) 

45 
Diatermokoaqulyasiya (piy vəzilərinin 
xalları,  çoxsaylı) 
12 
46 
Diatermokoaqulyasiya (sebarik keratoz, tək) 

47 
Diatermokoaqulyasiya (sebarik keratoz, 
çoxsaylı) 
12 
48 
Ortoptik müalicə (bir seansı) (çəpgözlükdə) 

49 
Kontakt linzaların seçilməsi  

50 
Arqon lazer, bir seans 
20 
51 
Arqon lazer miopiyada 
50 
52 
YAQ lazer iridotomiyası - qlaukoma 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli 
80 
53 
YAQ lazer kapsulotomiyası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli 
80 


 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - 
Ahmet+valve 
54 
YAQ lazer kapsulotomiyası (əməliyyatdan 
sonra) 
40 
55 
Göz əzələsinin botoks inyeksiyası, bir göz 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli 
30 
56 
Qapaq şişi və ya kista əməliyyatı: 10 mm-ə 
qədər 
50 
57 
Ptoz - frontal asma üsulu ilə 
360 
58 
Qapaq şişi və ya kista əməliyyatı: 10 mm-
dən böyük 
120 
59 
Levator əzələsinə müdaxilə ilə ptozun 
düzəldilməsi 
280 
60 
Tənzimlənəbilən tikiş ilə ptoz əməliyyatı 
280 
61 
Blefaroplastika, yağ paketlərinin alınması, 
tək göz 
480 
62 
Blefaroplastika, yağ paketlərinin alınması, 
iki göz 
720 
63 
Entropion, tək göz 
320 
64 
Entropion, iki göz 
480 
65 
Ksantelazma, tək göz, kiçik 
120 
66 
Ksantelazma, iki göz, kiçik 
180 
67 
Ksantelazma, tək göz, böyük 
160 
68 
Ksantelazma, iki göz, böyük 
240 
69 
Croslyng, tək göz 
480 
70 
Croslyng, iki göz 
720 
71 
Endotelial  hüceyrə transplantasiyası 
560 
72 
Lümbal kök hüceyrə transplantasiyası 
480 


 
73 
Clear lens əməliyyatı 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli  
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
480 
74 
Rektusları gerilətmə+rezeksiya, hər iki 
gözdə 
280 
75 
Faden əməliyyatı, tək gözdə 
320 
76 
Faden əməliyyatı, hər iki gözdə  
480 
77 
Pupillaplastika 
480 
78 
Tənzimlənəbilən iplik ilə çəpgözlük 
əməliyyatı  
360 
79 
İnterior və ya superior oblik gerilətmə 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli 
240 
80 
Rektusları gerilətmə+rezeksiya+əzələ 
transpozisiyası 
(tək gözdə) 
320 
81 
Silikon yağı çıxarılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli                                    
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
560 
82 
Lasik 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
400 
83 
Lasik yüksək dərəcə 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
480 
84 
Homoloq artifisial inseminasiya 
40 


 
85 
Spiral taxılması  
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
20 
86 
İpi uşaqlıq içinə qaçmış spiralın çıxarılması 
40 
87 
Uşaqlıq boynu eroziyasının dərmanla 
yandırılması 
24 
88 
Vulvadan kandilomaların kəsilib çıxarılması 
(tək) 
52 
89 
Vulvadan kandilomaların koterizasiyası 
68 
90 
Utero-servikal (uşaqlıq və uşaqlıq boynu) 
polip eksiziyası  
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
160 
91 
Uşaqlıq boynu polipinin kəsilib götürülməsi 
+ genişləndirilməsi+qaşınması 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
160 
92 
Uşaqlığın diaqnostik qaşınması 
120 
93 
Uşaqlıq boynu polipinin loop vasitəsilə 
kəsilib çıxarılması 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
400 
94 
Süni abortdan sonrakı qalıqların 
təmizlənməsi 
120 
95 
Vaginal bitişmənin açılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi  
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
640 
96 
Vulva kistasının kəsilib çıxarılması 
120 
97 
Diaqnostik laporaskopiya + biopsiya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
560 


 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
98 
Yumurtalıq kistasının laporaskopik 
çıxarılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
960 
99 
Diaqnostik histeroskopiya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
240 
100 
Histeroskopiya ilə sinexiya açılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
480 
101 
Histeroskopiya ilə polip rezeksiyası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
400 
102 
Histeroskopiya ilə uşaqlıq daxili spiralın 
ekstripasiyası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
400 
103 
Histeroskopiya ilə septum rezeksiyası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
480 


 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1  
104 
Histeroskopiya ilə ablaziya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
560 
105 
Histeroskopiya ilə yad cismin  çıxarılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı -1  
400 
106 
Histeroskopik miomektomiya                                            
800 
107 
Laporatomiya ilə boruların bağlanması (iki 
və ya tək tərəf) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
560 
108 
Doğuş zamanı ağrısızlaşdırma                                                                         
100 
109 
Keysəriyyə zamanı boruların bağlanması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 4 
150 
110 
Doğuş zamanı ağrısızlaşdırma (çoxdöllü 
hamiləlik) 
100 
111 
Keysəriyyə (çoxdöllü hamiləlik) zamanı 
boruların bağlanması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 4 
150 

10 
 
112 
Vaginal septumun kəsilməsi 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
240 
113 
Himenin açılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
240 
114 
Vaginal güdülün plastikası + arxa 
kolporrafiya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 3 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
720 
115 
Qis daralmalarında stent yerləşdirilməsi  
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü – 
yerli  
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf  
208 
116 
Polipektomiya (3 polipə qədər) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü – 
yerli 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
160 
117 
Polipektomiya (3 və daha çox polip) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü – 
yerli 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
320 

11 
 
118 
Polipektomiya (3 polipə qədər)  
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü – 
ümumi 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
240 
119 
Polipektomiya (3 və daha çox polip)  
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü – 
ümumi 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
400 
120 
Qis daralmalarında stent yerləşdirilməsi 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü – 
ümumi 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - tibbi 
sərf 
320 
121 
Qulaq sırğalığının deşilməsi 
8.8 
122 
Sinexiyanın götürülməsi 
32 
123 
Parafaringeal şişdən biopsiya götürülməsi 
(əməliyyata əlavə) 
48 
124 
Qulaqdan polipin çıxarılması 
48 
125 
Sinexiyanın götürülməsi 
(elektrokaoqulyatorla) 
40 
126 
Dəri törəməsinin çıxarılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli 
80 
127 
Qulaqda qranulyasiyanın yandırılması 
24 
128 
BERA 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
160 

12 
 
129 
Dəri törəməsinin çıxarılması  
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1  
200 
130 
Submukoz rezeksiya (septoplastika) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
400 
131 
Submukoz rezeksiya (septoplastika) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
480 
132 
Konxa rezeksiyası (ikitərəfli) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
yerli 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1  
224 
133 
Konxa rezeksiyası (ikitərəfli) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
360 
134 
Konxa rezeksiyası (birtərəfli) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
yerli 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
200 
135 
Konxa rezeksiyası (birtərəfli) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
320 

13 
 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
136 
Nazoplastika 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
1520 
137 
UPPP - samnoplastika (OSAS) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1  
560 
138 
Xoanal atreziya (təktərəfli) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
720 
139 
Osteoplastika üsulu ilə frontal sinus 
əməliyyatı (təktərəfli) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
960 
140 
Endoskopik DSR 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
560 
141 
Xoanal atreziya (ikitərəfli) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
960 

14 
 
142 
Angiofibromanın eksiziyası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan reanimasiyada yatış 
günlərinin sayı - 1 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
3600 
143 
Kaldvel yük əməliyyatı 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
480 
144 
Burun-udlaq kütləsinin çıxarılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
720 
145 
Burun çəpəri perforasiyasının bərpası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
320 
146 
Vazotomiya ikitərəfli 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -
yerli 
128 
147 
Endonazal polipotomiya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -
yerli 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1  
240 
148 
Endonazal polipotomiya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
320 

15 
 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
149 
Septoplastika reviziyası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
yerli 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
200 
150 
Septoplastika reviziyası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
224 
151 
Reseptoplastika 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
yerli 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
560 
152 
Reseptoplastika  
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
720 
153 
Vazotomiya ikitərəfli  
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -  
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
168 
154 
Vazotomiya birtərəfli 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli 
120 
155 
Antroxoanal polip 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
320 

16 
 
156 
Laser kordotomiya 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
640 
157 
Vazotomiya birtərəfli  
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı -1  
160 
158 
Mikrocərrahi üsulla strippinq - 
xordektomiya 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
320 
159 
Mikrocərrahi üsulla strippinq - 
xordektomiya 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
560 
160 
Xordektomiya + traxeostomiya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı -2 
960 
161 
Xordektomiya + aritnoidektomiya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 3  
960 
162 
Xordektomiya + aritnoidektomiya + xordun 
laterelizasiyası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 3 
1360 

17 
 
163 
İntubasion qranulyoma kəsilməsi 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2  
560 
164 
Total larinqektomiya + primer səs 
restavrasiyası 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan reanimasiyada yatış 
günlərinin sayı - 1 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 4 
2160 
165 
Larinqoskopiya + səs protezinin 
yerləşdirilməsi 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı -1  
480 
166 
Xordektomiya + aritnoidektomiya + xordun 
laterelizasiyası + qırtlaq stenozunun 
açılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan reanimasiyada yatış 
günlərinin sayı - 1 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 3 
Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - 
xüsusi tibbi sərf 
1200 
167 
Tiroid qığırdağının açıq reduksiyası 
(larinqoplastika) 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
1200 

18 
 
ümumi 
Xidmətə daxil olan reanimasiyada yatış 
günlərinin sayı - 1 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 4 
168 
Xordektomiya 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 3 
800 
169 
Tonzillektomiya + uvuloektomiya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 1 
320 
170 
Mikosellenin ləğvi 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı - 2 
880 
171 
Tonzillektomiya + uvuloektomiya 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
ümumi 
Xidmətə daxil olan stasionarda yatış 
günlərinin sayı -1  
400 
172 
Ağız boşluğundan xoşxassəli törəmələrin 
çıxarılması 
Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü - 
yerli Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə