AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu fərhad Mİrzə QacarYüklə 2.55 Mb.
səhifə27/27
tarix10.06.2017
ölçüsü2.55 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

COĞRAFİ ADLAR GÖSTƏRİCİSİ

Abbas quyusu – 226-229.

Abdullaabad – 17, 33.

Acıdərə – 19, 47, 71, 386.

Ağababa (rayon) – 33.

Ağalar (kənd) – 50.

Ağdağ – 63.

Ağdaş – 49, 50, 51, 71, 381.

Ağrı Dağ – 367.

Ağstafa – 5, 6, 62, 63, 64, 65, 72.

Ağsu – 5, 11, 19, 46, 47, 71, 380, 382, 383.

Ağsu (çay) – 47.

Alazan – 83.

Alget – 56, 67, 72, 83.

Almaniya – 106.

Alyaska – 394.

Amerika – 29, 160.

Aral – 7.

Ararat – 103, 367.

Araz – 57.

Arbat – 70.

Asiya – 109.

Astara – 10, 18, 38.

Astrabad – 53, 362.

Atəşgah – 5, 16, 23, 40, 41, 42, 388.

Avropa – 13, 15, 18, 99, 109, 113.

Avstriya – 113.

Ayasofiya – 98, 99, 102, 309, 312.

Azərbaycan – 5, 7, 9, 10, 12, 13, 68.

Badkubə –23, 38, 39, 40, 44, 50, 53, 56, 58, 64, 70, 273, 370, 386, 390.

Bağdad – 101, 104, 125.

Bakı – 5, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 24, 38, 40, 41, 43, 273, 370, 386, 390.

Balaxanı – 41, 389, 390.

Balkan – 20, 84.

Baryatinski (gəmi) – 38.

Batum – 6, 18, 19, 90.

Besikdaş – 101, 110, 112, 143.

Beyrut – 19, 293-295.

Beytülhərəm – 93, 121, 126, 127, 213.

Beytülmüqəddəs – 92, 126.

Bəğər (çəğər) – 48.

Bərgüşad – 48, 49, 381.

Bibiheybət – 39.

Birma – 200.

Bistam – 39.

Bodrum – 348.

Borjomi – 82.

Bosfor – 18.

Bulaq – 142, 143.

Buraki – 393.

Burunabad – 116, 117.

Cahanabad – 24, 67.

Car – 374.

Cavad (kənd) – 83.

Cenevrə - 118.

Ceyhun – 7, 265.

Cədidə – 19, 187, 188.

Cəfərabad – 23, 379.

Cəngi – 43, 44, 70, 386.

Ciddə – 7, 18, 19, 175, 179-181, 188, 213, 248, 256, 263, 268-277, 279, 284, 286, 368.

Cizə –146.

Çanaqqala – 19, 113, 114.

Çaxmaqlı – 19.

Çakərlu – 51.

Çomaxlu – 11, 49, 50, 51, 378, 381.

Çırağan – 315, 316.

Dağıstan – 49, 365, 366.

Dardanel – 18.

Daşyüz dağı – 11, 379.

Delfək (dağ) – 36.

Dəhnə (kənd) – 379.

Dəhnəçay – 379, 380.

Dərbənd – 366, 388.

Dilican – 20.

Dolmabaxçası – 112.

Elbrus (dağ) – 365.

Əbdülabad – 17.

Əbu Qübeys (dağ) – 265.

Əbülhəsən imamzadəsi – 32.

Əfşan quyusu – 235.

Əkkə – 253.

Ələmut – 34.

Əli torpağı – 62.

Əlqədər (dağ) – 52.

Əmirat (dağ) – 265.

Ənzəli – 17, 19, 37, 38, 39, 62, 393-396.

Ərbat (çaparxana) – 43.

Ərçən (ağac) – 380.

Ərçən (dağ) – 27, 50, 52, 63, 380.

Ərciyan (çay) – 20, 51, 380, 381.

Ərdəhan – 20, 82.

Ərəb – 50.

Ərəbistan – 12, 19, 62.

Ərəfat – 207, 230, 243, 245, 246, 248, 253, 256, 276-278, 338.

Ərəngə (dağ) – 17, 31.

Ərəş – 20, 50, 51, 380.

Ərğva – 82.

Ərvənq – 79.

Ətəbat – 204, 273.

Fars hökuməti – 15, 22, 99.

Fəx – 213.

Fərraşabad – 32.

Fələstin – 293.

Fındıqlı – 100.

Fransa – 270, 382.

Gəncə – 5, 17, 20, 21, 25, 50, 53-56, 58, 59, 61, 62, 63, 71, 74, 83.

Gilan – 17, 36, 70, 73, 93. 395.

Gilan darvazası – 33.

Girdman – 47, 48, 384.

Göybulaq – 11, 379.

Göyçay – 5, 47, 48, 49, 50, 71, 381, 382.

Göyçə – 57.

Göyçəli – 63.

Gözəlbulaq – 54.

Gümri – 64, 366.

Gürcüstan – 5, 9, 24, 68, 73, 74.

Haşım (imamzadə) – 36.

Hayfa – 293.

Hərami dağı – 259, 381.

Hərzəvil – 17, 28.

Həsar (kənd) – 32, 33.

Həsənsu – 63, 64, 71.

Hicaz – 109, 142.

Hiddə – 269.

Hindistan – 8, 24, 31, 68, 143, 391.

Hüseynabad – 33.

Xamnə – 79.

Xanabad – 51.

Xavəran – 39.

Xəzər – 35, 114.

Xərzan – 17, 33, 34.

Xırdalan – 44.

Xosrov (kənd) – 50.

Xoy – 23.

Xramçay – 66, 83.

Xuzistan – 12.

İbrahim məkanı – 237, 238, 241, 249.

İkariya (ada) – 119.

İncəçay – 54.

İnepoli (liman) – 18, 93, 95, 96, 345, 346.

İngiltərə – 24, 270.

İpəkli – 379.

İran – 8, 20, 40, 41, 70, 113, 270.

İrəvan – 52, 57.

İsfahan – 12, 58, 362.

İsgəndəriyyə – 6, 7, 18, 119, 120-124, 134, 273.

İsmailiyyə - 288, 289, 291, 292.

İstanbul – 6, 7, 8, 18, 19, 93, 96, 97, 104, 226, 267.

İtaliya – 162.

İzmir – 6, 19, 113, 115, 277, 299-303.

Kallipoli – 19, 306, 307.

Kaloniya – 9, 372, 373.

Kaluyna – 19.

Kazan – 57.

Kazerun – 99.

Kazərsəng – 32.

Kazimeyn – 13.

Kəbə – 13, 209, 237, 241, 243, 244, 247, 249, 253, 261, 266.

Kəhdəm (rayon) – 36.

Kəlayağılı – 47.

Kəluli – 47, 48, 71.

Kən (kənd) – 17, 29, 31.

Kərəc – 17, 23, 29, 31.

Kərmuk (çay) – 376.

Kəsan – 82.

Kıprıs – 18, 19, 296, 295, 297, 304.

Kirmanşah – 125, 126.

Kirovabad – 17.

Kiyos, ada – 19, 117, 299, 305.

Krım – 369.

Kuran – 89.

Kür (çay) – 18, 21, 52, 53, 64, 66-68, 83, 393.

Kürdüstan – 12, 15, 22, 34, 36, 44, 104, 124-126.

Kürəkçay – 54, 71.

Qafqaz – 16, 20, 27, 69.

Qahirə – 18, 142, 164.

Qax – 376.

Qaqzan – 33.

Qalata – 100, 101, 112

Qani-Qubi (Qanlı dərə) – 376.

Qara dəniz – 8, 18, 96, 114, 344.

Qarabağ – 11, 53, 54, 74, 79.

Qarabaqqal (kənd) – 48.

Qarabaş (kənd) – 23.

Qaraçay – 36, 54.

Qarağan (kənd) – 50.

Qaraqoyunlu (kənd) – 47.

Qaraməryəm – 48, 71.

Qarayazı (kənd) – 48, 65.

Qarayur – 65, 71.

Qarğılıçay – 51, 53, 54, 71.

Qazax – 63, 64.

Qeysəruyyə – 100.

Qəbələ – 49.

Qəsil – 50.

Qəvi Meydan – 33.

Qəzvin – 17, 32, 33, 34, 62.

Qırmızı dəniz – 7, 166, 168, 169, 172, 175, 177, 229, 270.

Qızılüzən (çay) – 35, 36.

Qori – 85, 86.

Qoşqar (dağ) – 56

Lahıc – 20, 48.

Lahican – 35.

Laqudxi – 19, 376.

Larnak – 19, 296.

Ləxur – 82.

Ləxva – 82

Lənətnamə (çaparxana) – 43, 70, 386.

Lənkəran – 10, 18, 38, 394.

London – 57.

Luristan – 12, 34, 36.

Luşan (kənd) – 34.

Luşan (körpü) – 17, 34, 35.

Mazandaran – 93, 111.

Mediterrane (Aralıq dənizı) – 18.

Mencil (kənd) – 35, 36.

Mencil (körpü) – 35.

Mesil – 234.

Meşkinabad – 17, 32.

Meşkinabad (imamzadə) – 17.

Mədineyi-Münəvvərə – 7, 8, 19, 109, 178-183, 224, 225, 263.

Məkkeyi-müəzzəmə – 3, 4, 7, 8, 15, 19, 22, 105, 187, 222, 267.

Məlhəm – 45.

Mənsil körpüsü – 17.

Mərcansu – 82.

Mərəzə – 44, 70, 71, 385, 386.

Mərmərə – 18, 113, 307.

Məscidi-Səcərə – 231, 232.

Məshəd – 268.

Mina – 244, 245, 248-250, 338.

Mingəçevir – 5, 52, 53, 54, 63, 65.

Misir – 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 88, 101, 153, 265.

Miskin (imamzadə) – 17.

Moskva – 80.

Mosul – 170.

Motelcan (dağ) – 82.

Mtilen – 19.

Muğan – 20, 367.

Muğani (kənd) – 46.

Muğanlı (kənd) – 373.

Murovdağ – 54.

Musalı – 53.

Nağı körpü – 70

Nelson (ada) – 121.

Nil – 134, 134, 142, 143, 146, 370, 374.

Nuxa – 19, 61, 352, 366.

Nüshətbağı – 158.

Oğlantəpə – 17, 32.

Osmanlı dövləti – 14, 115, 16, 20, 26, 27, 31, 40, 91, 105.

Paris – 27, 57.

Patmos – 119.

Peterburq – 57.

Pirbazar – 7, 37.

Port-Səid – 19, 273, 288, 289-292.

Poti, liman – 6, 18, 19, 75, 85, 87, 89, 344.

Poti-Tiflis – 8, 366.

Prins Fərhad küçəsi – 49.

Rabeğ – 229, 234.

Rəbzə - 213.

Rəşt – 17, 34, 35, 36, 37, 62.

Rudbar – 34, 35.

Rodos (ada) – 18, 19, 120, 273, 291, 296, 298, 299, 304.

Rusiya – 5, 9, 11, 14, 15, 24, 26, 27, 41, 43, 54, 56, 63, 105.

Rüstəmabad – 17, 35, 36, 53.

Sainqala – 54.

Saqqız adası – 118, 299.

Salahlı – 65, 72

Salyan – 10, 18, 38, 393.

Salyankuh – 380.

Samsun – 18, 19, 93-95.

Samux – 52, 83.

Saray (çaparxana) – 70.

Sarıyağ – 54.

Savucbulaq – 52.

Sefidrud (çay) – 35, 38, 52, 53.

Səfa (dağ) – 265.

Səll – 208.

Sıqnaq – 13.

Sınıq körpü – 63, 66.

Soğanlu – 68, 69, 72.

Somos – 119.

Suiçmə (kənd) – 379.

Suiçməz çaparxana – 381.

Sultani (bürc) – 37.

Sumasti – 83.

Suraxanı – 391, 392.

Suzam – 87.

Süleymaniyyə – 17, 23, 29, 31, 32, 127.

Süveyş – 7, 18, 19, 121, 164-170, 277, 283, 285-288.

«Şah gizlənən» - 23.

Şahdağ – 49, 52.

Şahrud – 34, 35.

Şamaxı – 5, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 44, 46, 50, 71.

Şamat – 142, 265.

Şeyx Məzid (kənd) - 47

Şeyxli (Şıxlı) – 66

Şəki – 9, 11, 18, 19, 23, 51, 52, 79, 375-378.

Şəmkir – 5, 61, 63, 71.

Şəmsəddinlu – 63.

Şərvan – 45.

Şirvan – 10, 20, 51.

Şoradil – 19, 46, 71.

Şuşa – 18, 53, 61, 366.

Taliqan – 12, 32.

Tarum – 34.

Tehran – 12, 13, 14, 17, 19, 29, 52.

Tendes – 19.

Təbriz – 12, 68, 70, 79.

Təndus (liman) – 306, 307.

Tənkabun –23, 40.

Tərtər – 83.

Təryalit, çay – 83.

Tibet – 143.

Tiflis – 6, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 43, 56, 57, 63-70, 72-74, 83.

Tovuz – 71.

Tovuz (çay) – 63.

Tovuz (poçt) – 63.

Trabzon – 6, 18, 19, 27, 90-93, 347, 348.

Urmiya – 11.

Üçqovaq – 50.

Vadiyi-Fatimə – 235, 236.

Vəch, liman – 19, 275, 276, 277, 279, 283, 284.

Vladiqafqaz – 366.

Vyana – 103.

Yafa – 19, 291-293, 296, 337.

Yağlıca – 23, 65, 67, 68, 72.

Yekəxana (kənd) – 48.

Yelizavetpol – 18, 20, 59.

Yəmən – 116.

Yənbəə – 7, 178-182, 188-191, 213, 271.

Yunanıstan – 18.

Zakan – 20.

Zaqatala – 9, 19, 373, 374.

Zeynəddin (kənd) – 50.

Zeytun (çay) – 35.

Zeytun (kənd) – 35.

Zəgəm (Zəgəm, çay) – 62.

Zəgəm (Zəgəm, kənd) – 62, 63, 71.

Zərdab – 10, 83, 389, 390.

Zəmzəm quyusu – 238, 241, 243, 244, 261, 266.

Zivə – (Zeyvə) – 54.

Zorarxı, çaparxana – 65, 72.MÜNDƏRİCATFərhad Mirzənin “Səfərnamə”si: yol xəritəsi, sosial-coğrafi və siyasi qeydləri (1875-1876-cı illər) ...............

3
Fərhad Mirzə və «Səfərnamə»si .............................................

14Şəxs adları göstəricisi .....................................................

404Coğrafi adlar göstəricisi .................................................

413Əlavə (M.F.Axundovun yeni əlifbasından nümunə) .....

425

Əlavə (səh. 78)M.F.Axundovun yeni əlifbasından nümunə1 Süleyman Mirzə Fətəli şahın otuz dördüncü oğlu və İsfahan hakimi Hacı Məhəmməd Hüseyn xanın kürəkənidir. Ağabəyimin Süleyman Mirzədən Davud adlı oğlu və iki qızı olmuşdur. Süleymaniyyə qəsri Sədr İsfahani tərəfindən inşa edilmişdir. Əvvəlcə adı Kərc idi, sonra Süleymanin şərəfinə Süley­ma­niy­yə adlandırılıb. İllər keçdi, Süleyman mirzələr vəfat etdi, tarixi ad bərpa olundu. Necə ki, ruslar Gəncəni əvvəl Yelizavetpol, bolşevik inqilabından sonra isə Kirovabad adlandırdılar, lakin böyük söz ustadı, məşhur Nizami həmişə Gəncəvidir, nə Yelizavetpoldur, nə də Kirovabaddır.

1 Bu titul və ümumiyyətlə titulların verilməsi İranda Milli Şura Məclisinin qərarı ilə xurşidi 1304-cü il tarixdən etibarən ləğv edilmişdir.

1 Naçorməklik-bütxanada oturmağa deyilir, Məxran-kilsə; Bokratilər Tiflis hökmdarları olmuşlar.


1 Ədani – nəzdikan.

2 Əqasi – duran.

3 Səkine – arameş, sükun.

4 Ma səlsal – abi-rəvan.

5 Xeyl – qohuri-əsban.

6 Xeyl – leşkər və sipax.

2 Zəlle – xəta və qonaq bi irade.

3 Qofran – Əfv və bəxşişi-günah.

4 Şah süfrəsindəki yemək-i yoxlayan.

5 Əqaqir – dəvahayi-nəbati.

6 Ain – azin, təzyin.

7 Cid – gərdən.

1 Ma-Sava – birun əz u, cida əz u.

3 Həssat-səngrize

1 Sillət-ətiye və ənam.

1 Firidun Mirzə Abbas Mirzə Naibüssəltənənin 5-ci oğludur Abbas Mirzə tərəfindən Azərbaycan hakiminin müavini idi, Fətəli şahın vəfatından sonra Məhəmməd şah tərəfindən Azərbaycan hakimi təyin edildi və Naibüssəltənə titulunu aldı h.q. 1252-ci il (1836) fars hakimi təyin edilib 4 il onu idarə etdi. 1272-ci (1855) ildə Məşhəddə vəfat etmişdir.

1 Səqqül Qəmər – İslam əsatirinə görə Məhəmməd Peyğəmbərin möcüzəsi olaraq, ayın iki parçaya bölünüb yerə enməsi möcüzəsidir.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə