• Rəsmi SalamlamaYüklə 0.86 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/7
tarix18.12.2016
ölçüsü0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

• Rəsmi Salamlama

4

22-24 Sentyabr 2010-Bakı, Azərbaycan

Hörmətli Xanımlar və Cənablar!

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi adından İTE Group PLC və onun Azərbaycandakı həmkarı 

olan İteca Caspian LLC şirkətləri tərəfi ndən təşkil olunan 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə Sərgisi 

“BIHE 2010”, 5-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya Sərgisi “Stomatologiya 2010” və 4-cü 

Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik ve Estetik Tibb Sərgisi – “Beauty 2010” iştirakçıları və qonaqlarını 

salamlayıram. 

Artıq 16 ildir ki  tibbi avadanlıq və inventarların, stomatoloji məhsul və əczaçılıq preparatlarının, yeni 

tibbi xidmətlərin nümayiş etdirən bu sərgi Cənubi Qafqaz və Xəzəryanı regionda səhiyyənin aparıcı 

tədbiridir. 

Hər il dünyanın bir çox ölkəsindən şirkətləri Bakıda toplayan BIHE sərgisi  yüzlərcə şirkətin keyfi yyətli 

məhsul və texnologiyalarının Azərbaycan bazarına daxil olmasına vasitə olmuşdur. 

Son illərdə səhiyyə sektorunda gedən islahat və dəyişikliklər Azərbaycanda tibbi xidmətin səviyyəsinin 

artmasına imkan yaratmışdır. Hazırda həm paytaxtda, həm bölgələrdə səhiyyə müəssisələrinin yenidən 

qurulması istiqamətində fəal iş aparılır, eyni zamanda yeni səhiyyə müəssisələri istismara verilir və ən 

son tələblərə cavab verən yeni obyektlər tikilir. 

Hər il təşkil olunan BIHE sərgisinin səhiyyə sektoru üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Ümid edirəm ki, 

səhiyyə sərgisi gələcəkdə də ölkəmizdə səhiyyə sahəsinin inkişafına müsbət təsir göstərəcək və yeni 

texnologiyaların tibb sahəsində geniş tətbiqinə zəmin yaradacaqdır. 

Sərgilərin ilk dəfə yeni (dünya standartlarına uyğun olaraq) tikilmiş Bakı Expo Mərkəzində keçirilməsi 

sərginin inkişafına şərait yaradacaq, dünyanın hər bir yerindən olan şirkətlərin diqqətini Bakıya cəlb 

etməyə imkan verəcək. 

Bütün sərgi iştirakçılarına ve qonaqlarına uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.

Elsevər Ağayev

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Naziri Müavini• Offi cial Greeting

5

22-24 September 2010-Baku, Azerbaijan

Dear Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, I would like to take this 

opportunity to welcome exhibitors and visitors to the 16th Azerbaijan International Healthcare 

Exhibition, BIHE 2010, the 5th Anniversary Azerbaijan International Stomatological Exhibition, 

Stomatology 2010 and the 4th Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine Exhibition, 

Beauty 2010.  These events have been organised by the ITE Group and its partner in Azerbaijan, 

Iteca Caspian LLC. 

Over the last 16 years, the exhibition has showcased medical equipment and products, 

stomatological products, pharmaceutical supplies and new medical services. It is a vital event 

for the industry in the South Caucasian and Caspian Sea region.

The BIHE exhibition, which attracts companies from many countries around the world to Baku 

each year, has facilitated the entry of quality products and technologies from hundreds of 

companies in the Azerbaijani market.

Reforms and changes in the healthcare industry over the last few years have helped to increase 

the quality of medical services available in Azerbaijan. Currently, healthcare facilities both in the 

capital and in the regions are undergoing reconstruction work, whilst new healthcare facilities 

that meet the latest requirements are being built and put into operation.

The BIHE exhibition, held annually, is of great importance to the healthcare fi eld. I hope this 

exhibition will prove invaluable in the development of the country’s healthcare industry and will 

pave the way for the use of new technologies in the medical fi eld in the future.

The exhibition is taking place for the fi rst time at the new BakuExpo Centre, constructed to global 

standards, which will create favourable conditions for further development of the exhibition and 

attract the attendance of companies worldwide to Baku.

I would like to wish all the exhibitors and visitors good luck and every success for the future.

Elsevar Agayev

Deputy Minister of Health of the Republic of Azerbaijan• Rəsmi Salamlama

6

22-24 Sentyabr 2010-Bakı, AzərbaycanHörmətli Xanımlar və Cənablar!

Son illərdə Azərbaycanda baş verən demokratik islahatlar tibb sahəsinə və tibbin sürətlə inkişaf 

edən sahəsi olan stomatologiyaya müsbət təsir göstərir. 

Azərbaycan müstəqil dövlətdir və onun qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də dünya 

birliyinə inteqrasiya etməkdir. Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyasının (ASA) təsis edilməsi 

və onun dünya (FDİ) və Avropa (ERO) birliklərinin daimi üzvlüyünə daxil olması buna əyani 

sübutdur. 

ASA-nın  əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri stomatologiya sahəsində beynəlxalq peşəkar 

birliklər ilə  sıx  əməkdaşlığı qurmaqla inkişaf etmiş dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsini 

öyrənmək və tətbiq etməklə Azərbaycanda stomatologiyanın inkişafına nail olmaqdır. Dünyanın 

aparıcı mütəxəssislərinin iştirakı ilə Respublikamızda keçirdiyi stomatologiyanın aktual 

problemlərinə dair çoxsaylı konfrans, simpozium və seminarlar BİHE çərçivəsində  hər təşkil 

edilən və müvəffəqiyyətlə keçirilən sərgilər bunun əyani göstəricisidir. 

BİHE sərgisi artıq nəinki Azərbaycanın həm də Qafqaz regionunun səhiyyə sahəsinin aparıcı 

tədbirinə çevrilmişdir. Sərgi Azərbaycan mütəxəssislərinə öz xarici həmkarları ilə görüşməyə, 

onların iş təcrübələri ilə, yeni texnologiyalarla və tibbi avadanlıqlarla tanış olmağa imkan verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki ASA 2005-ci ildən bəri BİHE-nin təşkilatçıları ilə fəal surətdə əməkdaşlıq 

edir. 

ASA 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə  Sərgisi BİHE 2010-un, həmçinin Bakıda keçirilən 

5-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya və 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və 

Estetik Tibb Sərgilərin təşkilatçı və iştirakçılarına müvəffəqiyyətli, məhsuldar yaradıcılıq fəaliyyəti 

arzulayır. 

Rəna Əliyeva

Azərbaycan Stomatoloji 

Assosiasiyasının Prezidenti

• Offi cial Greeting

7

22-24 September 2010-Baku, AzerbaijanDear Ladies and Gentlemen,

Recent democratic reforms in Azerbaijan have positively affected general medicine and dentistry, 

which is one of the country’s most rapidly developing medical fi elds.

Azerbaijan is an independent country, and its integration into the world community is an 

important issue facing the government of Azerbaijan. The establishment of the Azerbaijan 

Stomatology Association (ASA) and its acceptance as a permanent member of the World Dental 

Federation (FDI) and European Regional Organisation (ERO) is evidence of the country’s success 

in this regard.

The ASA works hard to forge close ties with professional dental associations across the globe, 

and studies advanced international experience and applies this knowledge to develop dentistry 

in Azerbaijan. Participation of leading international experts in a number of dental conferences, 

symposiums and workshops in Azerbaijan within the framework of BIHE, as well as the 

exhibitions successfully held each year clearly demonstrate this goal pursued by ASA.

BIHE is a major medical event in Azerbaijan and the Caucasus, inviting experts from all over the 

country to meet their foreign colleagues and study their experience, as well as state-of-the-art 

technology and medical equipment. The ASA has cooperated actively with the BIHE organisers 

since 2005.

The ASA would like to wish success to the organisers and participants of the 16th Azerbaijan 

International Healthcare Exhibition, as well as the 5th Anniversary Azerbaijan International 

Stomatology Exhibition and 4th Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine 

Exhibition, which are also being held in Baku.

Rena Aliyeva,

President of the Azerbaijan 

Stomatological Association

• Rəsmi Salamlama

8

22-24 Sentyabr 2010-Bakı, AzərbaycanHörmətli Sərgi İştirakçıları və Qonaqları!

Sizi Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası adından “BIHE 2010” 

16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə  Sərgisi, “Stomatology-2010” 5-ci Yubiley Azərbaycan 

Beynəlxalq Stomatologiya Sərgisi və “Beauty-2010” 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və 

Estetik Tibb Sərgilərinin açılışı münasibətilə təbrik edir və salamlayıram. 

Bu gün Azərbaycanda səhiyyə sahəsi öz yüksəliş dövrünü yaşayır: yeni səhiyyə ocaqları istifadəyə 

verilir, respublikaya müasir müalicə texnologiyaları və tibb avadanlıqları gətirilir. 

Səhiyyə sektorunun inkişafının sübutlarından biri artıq 16-cı ildir ki, keçirilən “BİHE” sərgisinin 

ildən ilə genişlənməsi və aktuallığının artmasıdır. Bu sərgi səhiyyə sektorunda çalışan yerli 

və xarici iş adamları arasında dialoqun aparılması üçün, sərgi iştirakçıları və ziyarətçilərinin 

sərgidə təqdim olunan ən son texnologiyalarla və avadanlıqlarla tanış olması üçün geniş imkan 

yaradır. 

Sərginin təşkilatçıları, iştirakçı və qonaqlarına uğurlar arzulayır, onlara sərgidə səmərəli iş və 

görüşlər arzulayıram.

 

Məmməd Musayev 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları 

Milli Konfederasiyasının Prezidenti

• Offi cial Greeting

9

22-24 September 2010-Baku, AzerbaijanDear Exhibitors and Visitors,

On behalf of the Republic of Azerbaijan’s National Confederation of Entrepreneurs Organization, 

I would like to welcome everyone to the opening of the 16th Azerbaijan International Healthcare 

Exhibition, BIHE 2010, the 5th Anniversary Azerbaijan International Stomatology Exhibition, 

Stomatology 2010, and the 4th Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine 

Exhibition, Beauty 2010.

Azerbaijan’s healthcare industry continues to grow: new health facilities are being constructed 

and modern treatment technologies and medical equipment are being brought into the 

Republic.

Advances in the healthcare industry have led to a wider range of sectors being demonstrated 

at BIHE over the last 16 years. This exhibition is a wonderful opportunity to establish 

communication between local and foreign healthcare providers, whilst gaining knowledge about 

the latest technologies and equipment on the market.

I would like to wish the organisers, exhibitors and visotrs every success.  I hope they have a 

productive and successful exhibition. 

Mammad Musayev

President, National Confederation of Entrepreneurs 

Organization of the Republic of Azerbaijan

10

• Təşkilat komitəsinin salamlama məktubu

22-24 Sentyabr 2010-Bakı, AzərbaycanHörmətli sərgi iştirakçıları və ziyarətçilər!

Beynəlxalq sərgi təşkilatçısı “ITE Group PLC” və onun  Azərbaycandakı  tərəfdaşı “Iteca 

Caspian” şirkətləri adından sizləri “BIHE 2010” - 16–cı Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə Sərgisi,  

“Stomatology 2010” - 5-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya Sərgisi  və “Beauty 

2010” - 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və Estetik Tibb Sərgisində salamlamağa çox 

şadıq.

“BIHE” sərgisi səhiyyə sektorunun ən son məhsul, xidmət və nailiyyətlərini nümayiş etdirmək 

üçün unikal bir imkandır. Məhz bu səbəbdən 16 il ərzində bu sərgidə 1000-dən artıq şirkət iştirak 

edərək yeni məhsul və texnologiyaları Azərbaycanda təqdim etmişdir. Bu müddət ərzində “BIHE” 

sərgisi tibbi avadanlıqlar və dərman preparatlarının istehsalçıları, distributorlar və mütəxəssislər 

üçün ənənəvi görüş yerinə çevrilmişdir. 

Bu gün səhiyyə sektoru sürətlə inkişaf edir: səhiyyə sektoruna investisiya qoyuluşları artmaqda 

davam edir, yeni xəstəxanalar və klinikalar inşa olunur, yeni əczaçılıq şirkətləri təsis edilir. Bütün 

bunlar səhiyyə sərgisinin əhəmiyyətini daha da artırır, burada təqdim olunan yeni texnologiya 

və məhsulların tətbiqinə əlverişli şərait yaradır. Tibbi avadanlıqlar və əczaçılıq məhsullarının 

təchizatçıları  və istehlakçıları arasında aparılan konstruktiv əməkdaşlıq, ölkə klinikalarının 

yüksək keyfi yyətli tibb avadanlıqları və dərman preparatları ilə təmin olunmasına zəmin yaradır 

və səhiyyə sektorunda göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəlməsinə köməklik edir.

“BIHE” sərgisinin keçirildiyi birinci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 

tərəfi ndən bu tədbirə verilən fasiləsiz dəstək, sərginin davamlı inkişafına xidmət göstərmişdir. 

Artıq stomatologiya sərgisinin beşinci, gözəllik sərgisinin isə dördüncü dəfə keçirilməsi faktı 

bu sektorların ölkə daxilində, bütövlükdə isə region çərçivəsində sürətli genişlənməsinin və 

inkişafının ən yaxşı göstəricilərə malik olduğunu sübuta yetirir. 

2010-cu ildə bizim fəaliyyətimizin yeni bir mərhələsi başladı: son dərəcə yaraşıqlı, yeni – “Bakı 

Ekspo” sərgi və toplantı  mərkəzi açıldı. Sərgi kompleksinin inşa edilməsinin  əsas məqsədi 

dünyanın hər bir yerindən olan şirkətlərin diqqətini Bakıya cəlb edəcək kompleks xidmətlər 

göstərən, ixtisaslaşmış sərgi mərkəzini təqdim etmək və Bakının yalnız Azərbaycan üçün deyil, 

həm də bütün Xəzər regionu üçün ticarət və kommersiya mərkəzi kimi tarixi rolunu vurğulamaq 

olmuşdur. Bu yeni möhtəşəm mərkəzin fəaliyyəti “BIHE” sərgisinin inkişafına çox müsbət 

təkan verəcək, sərgidə iştirak edən iştirakçı və qonaqlara daha yüksək xidmət vermək imkanı 

yaradacaqdır. 

Bizə verilən dəstəyə  və bizimlə etdikləri  əməkdaşlığa görə, başda Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyi olmaqla, Azərbaycan Respublikası Stomatologiya Assosiasiyasına, Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlar Təşkilatlarının Milli Konfederasiyasına və Bakı Ekspo Mərkəzinin 

rəhbərliyinə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk.

Ən xoş arzularla, 

Təşkilat Komitəsi

• A Message from the Organisers

11

22-24 September 2010-Baku, AzerbaijanDear participants and visitors of the exhibition,

On behalf of the exhibition organiser, ITE Group Plc, and its partner in Azerbaijan, Iteca Caspian, 

we are very pleased to welcome you to BIHE 2010, the 16th Azerbaijan International Healthcare 

Exhibition, Stomatology 2010, the 5th Anniversary Azerbaijan International Stomatology 

Exhibition, and Beauty 2010, the 4th Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine 

Exhibition. 

The BIHE exhibition is a unique opportunity to demonstrate the latest products, services and 

achievements in the healthcare sector. This is why more than 1,000 companies have participated 

in this exhibition over the last 16 years, presenting their new products and technologies at the 

market of Azerbaijan. During that time, the BIHE exhibition has become a meeting point for 

medical equipment and pharmaceutical manufacturers, distributors and specialists.

Currently, the healthcare sector is developing rapidly, with increased investments being made 

into the construction of hospitals, clinics and pharmaceutical companies. These factors make 

the healthcare exhibition more signifi cant and create the ideal environment for introducing 

new technologies and products. The continued cooperation between suppliers and consumers 

of medical equipment and pharmaceutical products enables the country’s medical facilities to 

offer high-quality equipment and medications, as well as improving the level of services in the 

healthcare sector.

The development of BIHE has been assured through the support of the Ministry of Health of the 

Republic of Azerbaijan since its launch.

The fact that the Stomatology exhibition is being held for the fi fth time this year and the Beauty 

exhibition for the fourth time, is a clear indication of the rapid expansion and development of 

these sectors within the country and the region as a whole.

In 2010, a new phase began: the Baku Expo Center, an impressive new exhibition and conference 

centre, opened. The venue was designed to provide a purpose-built exhibition complex, offering 

the full range of services that would draw companies from around the world to Baku and 

emphasise Baku’s role as a trade and commercial centre not only for Azerbaijan but for the 

Caspian region as a whole. The new venue will give greater momentum to the development of 

the BIHE exhibition and provide higher quality services to exhibitors and visitors.

We would like to express our gratitude to the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, 

Azerbaijan Stomatological Association, the National Confederation of Entrepreneurs (Employers) 

Organization of the Republic of Azerbaijan and the management of the Baku Expo Centre for 

their support and cooperation.

Kind regards, 

The Organisers

• İştirakçıların Siyahısı 

18

16-cı Azərbaycan BeynəlxalqSƏHİYYƏ SƏRGİSİ

22-24 Sentyabr 2010-Bakı, Azərbaycan1306-3

ACTO GMBH

Friedenstrasse, 3

Volkaç, 97332, Almaniya

Tel: +49(0)531 

23950800

Faks: +49(0)531 

23950811

E-mail: info@actogmbh.com

www.actogmbh.com

“Acto GmbH” 1998-ci ildə Almaniyanın Braunşveyq 

şəhərində yaradılmışdır. Cənab Ahmet Kilic şirkətin 

icraçı direktorudur. Şirkət “ACTO” ticarət nişanı altında 

dezinfeksiya vasitələri və gigiyena məhsulları istehsal 

edir. Məhsullar GMP, 93 / 42 / EC, EN ISO 13485: 

2003 + AC 2007, DIN EN ISO 9001:2008, CE əsasında 

standartlaşdırılmışdır.

“ACTO GmbH” antibiotik davamlılığı olan 

mikroorqanizmlər (MRSA / MRE), məsələn, dəri 

və selikli qişanın təmizlənməsi,  əlin təmizlənməsi, 

döşəmə  və  səth üçün dezinfeksiya vasitələri, 

endoskoplar və tibbi avadanlıqlar üçün dezinfeksiya 

vasitələri, kosmetika çeşidləri, sənayedə istifadə 

olunan təmizləyici məhsullar, qanköçürmə 

konteynerləri, hemodializ maşını üçün dezinfeksiya 

vasitələri, bioloji təhlükəsizlik rəfi və  təmizləmə 

otaqları da daxil olmaqla, bütöv spektr baxımından 

dezinfeksiya, sterilizasiya və gigiyena məhsulları üzrə 

ixtisaslaşmışdır.1502

AKGÜN BİLGİSAYAR PROG. HİZ. LTD. 

ŞİRKƏTİ

Xətai r-nu, Xocalı pros.55 “AGA” iş mərkəzi, 13 – cü 

mərtəbə

Bakı, AzərbaycanTel.:  

+99412 4644244, 45

Faks:  

+99412 4644246E-mail: kenan.saglikli@akgunyazilim.com.tr

www.akgunyazilim.com.tr

Akgün Bilgisayar Proqram ve Hizmetleri Sanayi 

Ticaret Limited Şirkəti Türkiyə Respublikasında 

25.11.1986–cı ildə dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 

Türkiyə Respublikasında proqramlaşdırma sahəsində  

müvafi q kadrların tədrisi, bələdiyyə avtomatlaşdırması, 

həmçinin 200 xəstəxana, laboratoriya, klinikalarda, 

səhiyyənin  bütün sahələrində  və layihələri 

ilə proqram sektorunda Türkiyədə  ən böyük, 

Avropada isə üç böyük şirkətlərdən biridir. Türkiyə 

Respublikasında proqram sektorundakı 24 illik 

təcrübəyə malik qabaqcıl  şirkətlərdən  olan Akgün 

Yazılımın ilk xarici nümayəndəliyi 27 aprel 2007 - ci 

ildən Bakı  şəhərində  fəaliyyətə başlamışdır.  Şirkət 

İSO 9001, OHSAS 18001 beynəlxalq keyfiyyət 

sertifikatlarına malikdir. Azərbaycanda fəaliyyətə 

başladığımız vaxtdan etibarən  şirkət Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və bir neçə dövlət və 

özəl klinikalar üçün avtomatlaşdırma və informasiya-

tədris layihəli proqramların icrasını həyata keçirmişdir. 

Eyni zamanda, digər nazirliklərlə çalışmalar davam 

etməklədir. Şirkətin Türkiyə Respublikasının Trabzon, 

Ankara  şəhərlərində  ofi sləri, Qazaxıstanın paytaxtı 

olan Astana şəhərində ofisi mövcuddur.  Bununla 

yanaşı digər Türk Cumhuriyyətləriylə  və Suriya, 

Lübnan, İordaniya, Səudi Ərəbistan, Sudan kimi Şərq 

ölkələri və Afrika ölkələri ilə çalışmalar davam edir1306-7

AKUD-MEDPHARM / PROMEDKLINIK

Friedenstr., 3

Volkaç, 97332, Almaniya

Tel.: 


+49 9381 718499

Faks: 


+49 9381 718699

E-mail: info@akudmedpharm.de

www.akudmedpharm.de

www.promedklinik.de

AKUD-MEDPHARM: 

Konsultant – Xəstəxananın idarə olunması – Tibbi 

avadanlıqlar (kinezioloji lent, OR əlcəklər, tanometr, 

monitor, ortopedik içliklər, gigiyena və kosmetika 

əşyaları, qəza avadanlıqları, istehlak malları, “Bluetooth 

ECG” və AED) - əczaçılıq mallarının topdan satışı 

Tibbi səhiyyə turizmi (uçuşlar, sanitar təyyarə, tibbi 

müalicə)


Dizayn, tikinti, tam hazır layihə, yığma 

konstruksiyalar 

ProMedKlinik Qrupu:

Ortopedik məhsullar, onurğanın müalicəsi, idmanda 

istifadə olunan dərman preparatları, neyrocərrahiyyə, 

ümumi cərrahiyyə, otolarinqologiya, ginekologiya, 

urologiya, onkologiya, plastik və rekonstruktiv 

cərrahiyyə.

Endikrinologiya, kardiologiya, qastroLucida Sans 

Unicode-enterologiya, dermatologiya, qeyri-ənənəvi 

tibb, reabilitasiya, kinezioloji lentlərdən istifadə, 

revmotoloji mərkəz, rentgen, mammoqrafiya, 

tomodensitoqrafiya, laboratoriya, nüvə maqnit-

rezonans tomoqrafi yası, radioterapiya. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə